Platby zdravotního pojištění se od ledna změní

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 11. 2015

Ostrava, 24. listopadu 2015 – Od ledna 2016 budou živnostníci platit na zdravotním pojištění minimálně 1823 korun měsíčně. Osoby samostatně výdělečné činné by se na změnu měly připravit. Nezaplacené pojistné mohou pojišťovny vymáhat v krajních případech i soudně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna eviduje víc než 100 tisíc živnostníků, kteří v loňském roce na zálohách odvedli více než 1,2 miliardy korun. 

Částka zahrnuje i ty pojištěnce, kteří mají živnost jako vedlejší činnost a jsou zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. „Pokud je OSVČ současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) a tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, nemusí hradit zálohy na pojistném. Po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok je dopočten případný doplatek na pojistném,“ vysvětluje důležité rozdíly Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Podle mluvčí pojišťovny někteří podnikatelé na své povinnosti zapomínají. Nejedná se však o nic závažného. „Stejně jako u ostatních typů plátců i u živnostníků mohou být v evidenci zaznamenány výpadky v platbách, a to jak ojedinělé, tak i trvající několik měsíců. Dluh může vzniknout i tím, že nám pojištěnec v dané lhůtě neoznámí konec nebo přerušení živnosti. Všechny nesrovnalosti řešíme nejprve poštou a prostřednictvím textové zprávy. Důvodem pro využívání SMS je zrychlení komunikace mezi plátci a zdravotní pojišťovnou,“ dodává dále Elenka Mazurová s tím, že pojistné hradí osoby samostatně výdělečně činné kvůli čerpání zdravotní péče.

Dopis s formulářem přehledu o příjmech a výdajích mohou osoby samostatně výdělečně činné očekávat v lednu. V dalším dopise se dozví informace o pojistném a zaplacených zálohách za uplynulý kalendářní rok. Tyto údaje pak živnostníci zadají do svých přehledů a daňových přiznání. „V přehledu o příjmech a výdajích by případně neměly chybět doklady o zařazení mezi státem hrazené pojištěnce. Jde například o potvrzení o studiu nebo pobírání rodičovského příspěvku,“ shrnula další povinnosti živnostníků mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s více než 1,2 milionu pojištěnců a více než sto pobočkami po celé České republice.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 183, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na http: www.cpzp.cz