Písecká psychiatrie zavedla léčbu skupinovou psychoterapií

Písek 15. června (ČTK) – Písecká psychiatrická nemocnice znovu zavedla léčbu prostřednictvím skupinové psychoterapie s arteterapeutickými prvky. Metoda podle odborníků pomáhá k uvolnění potlačovaných emocí a nabízí transformaci osobnosti. Písecká psychiatrie touto cestou už léčila pacienty v době, kdy působila v jiném objektu. V roce 2015 se přestěhovala z nevyhovující zchátralé budovy do nových prostor v Žižkových kasárnách, kde se nyní k psychoterapii s arteterapeutickými prvky vrátila. ČTK to řekla psycholožka z psychiatrické nemocnice Kateřina Šimánková.

„Jsem psycholog, který využívá arteterapeutických prvků. Vedle kreslení a malování využíváme hudbu i další neverbální techniky, zaměřujeme se na prožitky a tělesné reakce. Zatím je vše v počátcích. Pacienti musí získat důvěru ke skupině, ale i k výtvarnému vyjadřování, aby začali tvořit,“ uvedla.

Pacienti se scházejí jednou týdně v osmičlenné skupině, která trvá asi dvě hodiny. Za tu dobu mají podle Šimánkové dostatek prostoru pro tvoření i následný dialog. „Program se snažím přizpůsobit potřebám skupiny. Rozvíjíme různá témata, ale zkoušíme i rozmanité výtvarné techniky, aby si pacienti osvojili nástroje k autentickému projevu,“ řekla.

Psychiatrická nemocnice Písek, která má 111 lůžek, se zabývá léčbou celé škály problémů od poruch afektivního spektra, posttraumatických stresových poruch, poruch osobnosti, psychotických poruch či různých typů závislostí. Zařízení nemůže přijímat pacienty s agresivní fází nemoci, jelikož na to nemocnice není vybavena. V průměru zde hospitalizovaní pacienti stráví pět týdnů. Nejčastěji jde o lidi ve věku 47 až 54 let.