Pátý ročník celostátní soutěže ChemQuest nabídl akční pokusy a hlavně podpořil zájem žáků a studentů o chemii

Autor: redakce | Zpravodaj | 26. 4. 2017

Praha, 27. dubna 2017 – Možnost vyzkoušet si nové formy výuky chemie přináší ovoce: žáci ZŠ a SŠ mají chuť experimentovat a věnovat se chemii. To ukázalo finále 5. ročníku celostátní soutěže, které proběhlo na VŠCHT Praha 20. a 21. dubna 2017.

Experimentování je nedílnou součástí výuky chemie. Badatelsky orientovaná výuka klade důraz na to, aby žáci během realizace pokusů pod vedením svých učitelů sami objevovali a chápali podstatu dějů. A k tomu přispívá i národní soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem ChemQuest, kterou VŠCHT Praha uspořádala již pátým rokem. Cílem soutěže je zvýšení zájmu mladých o přírodovědné předměty, podpora týmové spolupráce, komunikačních schopností studentů a prezentace vlastních výsledků. „V letošním roce bylo zadání pro kategorii základních škol ‚Chemie & Příroda‘, studenti středních škol měli za úkol realizovat experimenty na téma ‚Chemie & Světlo‘,” prozradil RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., koordinátor soutěže ChemQuest.

 

Videa pozvedla úroveň soutěže

Zájem žáků a učitelů zapojit se do soutěže ukázal, že záměr byl víc než správný a úspěšný. Letos nově zasílali studenti spolu s přihláškou i natočené video, ve kterém představili vlastní chemický pokus. To obohatilo nejen samotné soutěžící o nový rozměr přístupu k vědeckým pokusům a zkušenostem, ale i šíři zájmu o chemii. Hodnotit mohla totiž nejen odborná porota, ale také laici, kteří udělili cenu veřejnosti. „Videa pozvedla úroveň soutěže, byla zajímavá, bylo na nich znát, že žáky a studenty práce nesmírně bavila a i já jsem se pobavil. Pro nás, porotu, nebylo vůbec snadné vybrat jen dvacet družstev do finálového kola,“ dodal RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Finále, kterého se zúčastnilo deset týmů žáků základních škol a deset týmů středoškoláků, nabídlo zajímavý úhel pohledu na nejrůznější oblasti chemie. Výsledky ukázaly, že motivující a nadšení učitelé formují zapálené žáky. V kategorii základních škol zvítězil tým ZŠ Jungmannovy sady z Mělníka, v kategorii středních škol Gymnázium a SOŠ z Přelouče. Na druhém místě obou kategorií se umístilo Gymnázium Česká Lípa.

 

Workshopů se zúčastnilo už na 350 učitelů chemie

Letos poprvé soutěž ChemQuest probíhala za finanční podpory Evropského vzdělávacího programu Amgen Teach. „Náš vzdělávací program má za cíl dopomoci učitelům nalézt a osvojit si formu výuky, která zaujme jejich žáky natolik, aby se chtěli chemii a potažmo dalším přírodním vědám věnovat i do budoucna,“ vysvětluje PharmDr. Mark Bachleda, MBA, ředitel společnosti Amgen v České republice.

Od roku 2014, kdy projekt Amgen Teach začal na VŠCHT Praha spolufinancovat vzdělávací aktivity pro pedagogy, se nejrůznějších workshopů zúčastnilo téměř 350 učitelů základních a středních škol. Učitelům se tak rozšířil přístup k průběžnému školení, zdrojům a materiálům, které žákům a studentům zprostředkovávají nejnovější a špičkové zkušenosti. „Díky programu Amgen Teach již proběhlo celkem téměř dvacet akcí na 13 místech po celé České republice,“ vypočítává prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

 

Více informací a všechna přihlášená videa můžete najít na www.vscht.cz/chemquest.

 

 

O programu Amgen Teach

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa, která je řízena European Schoolnet, nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd, v České republice s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT Praha).

Více informací na www.amgenteach.eu

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

VŠCHT Praha spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Dlouhodobě vykazuje vysoký počet prestižních zahraničních i tuzemských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

Více informací na www.vscht.cz

 

O společnosti Amgen

Společnost Amgen přináší potenciál biologických léků pacientům trpícím závažnými onemocněními, a to díky výzkumu, vývoji a výrobě inovativních léčebných přípravků. Vycházíme z pokročilého studia lidské genetiky, která nám pomáhá porozumět složitostem chorob na molekulární úrovni. Ze společnosti Amgen, která je již od roku 1980 pionýrem v oblasti vývoje biotechnologií, vyrostla jedna z největších světových biotechnologických společností, jež vyvíjí portfolio léčebných přípravků s přelomovým potenciálem pro miliony pacientů po celém světě.

Více informací na www.amgen.cz

 

 

 

 

Kontakt pro média:

Regina Rothová
AMI Communications
regina.rothova@amic.cz
Tel.: 724 012 629