Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Bulovce získalo ocenění za kvalitu své práce

Autor: redakce | Zpravodaj | 8. 10. 2013

Oddělení patologicko-anatomické Nemocnice Na Bulovce získalo včera hodnocení kvality v rámci auditu NASKL II. Audit provádí Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře.
„Moc všem z oddělení gratuluji. V nemocnici je nyní taková správná předakreditační atmosféra, a toto jsou první úžasné výsledky. Věřím, že další laboratoře brzy také získají stejný stupeň hodnocení své práce,“ neskrývala radost ředitlka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B.

NASKL jako edukační a konzultační orgán České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně sdružuje v rámci své činnosti odborníky v laboratorní medicíně a provádí externí posuzování kvality práce klinické laboratoře. Posuzování kvality práce klinické laboratoře probíhá v ročním cyklu tak, aby laboratořzvládla v časovém horizontu 3 let splnit požadavky Národních akreditačních tandardů (NAS) v rozsahu požadavků ISO 15189. Vlastní posuzování je rozděleno do dvou auditů –  NASKL I a NASKL II. Celý systém posuzování auditem I. a následně auditem II. navazuje na předchozí registraci laboratoří.

V minulosti audit NASKL I úspěšně získala v Nemocnici Na Bulovce již Oddělení klinické hematologie a transfuze a také Toxikologická laboratoř.

Další ocenění a certifikáty Nemocnice Na Bulovce a jejích pracovišť http://www.pinterest.com/bulovka/certifikaty-akreditace-oceneni

Nemocnice Na Bulovce se ale k tomu ještě připravuje už řadu měsíců na velkou zkoušku, která proběhne v lednu příštího roku – nejvyšší národní akreditaci SAK (Spojená akreditační komise). „Máme již za sebou předakreditační šetření, z kterého vzešla řada připomínek. Proto se momentálně všichni snažíme všechny nedostatky odstranit, aby tzv. „ostrá“ akreditace proběhla v pořádku. Je to náš hlavní cíl. Budeme-li ve své snaze úspěšní, staneme se teprve třetí velkou pražskou nemocnicí s tímto certifikátem. Ale je to jako ve sportu. Dlouhá příprava na jediný vrcholný výkon sezóny. A stát se může cokoliv,“ dodala ředitelka Hankeová.

SAK je nejvyšší národní akreditace a je důlžitý pro další úspěšný rozvoj nemocnice a posílení její pozice mezi zdravotnickými zařízeními. Podle ředitelky Hankeové berou všichni zaměstnanci v nemocnici akreditaci opravdu vážně. „Akreditační semináře stále probíhají, pořád je totiž co zlepšovat. Osobně si vážím práce každého zaměstnance, protože vím, jak se v provozně i kapacitně napjatých situacích daří plnit parametry nám daných výkonových parametrů a zachovat přitom vysokou profesionální úroveň poskytované zdravotní péče. Oceňuji rovněž disciplinovanost všech zaměstnanců, s kterou se podrobili nárokům akreditačního procesu,“ hodnotila ředitelka Hankeová.

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908