Pandemie covidu-19 prohloubila nerovnosti mezi muži a ženami, tvrdí studie

Vědci zaznamenali největší a nejdéle přetrvávající rozdíl mezi pohlavími v zaměstnání a neplacené práci v domácnosti. Vycházeli z dat, podle kterých v září 2021 ohlásilo ztrátu zaměstnání 26 procent žen oproti 20 procentům mužů na celém světě. Výzkumníci také registrovali nárůst ohlášených případů násilí a zvýšil se i počet žen a dívek, které předčasně opustily vzdělávací systém.

 

Studie analyzovala veřejně dostupné soubory dat ze 193 zemí na základě průzkumů provedených od března 2020 do září 2021, které se týkaly zdraví a celkového pocitu pohody během pandemie.

 

„Ekonomické dopady postihly v některých zemích ženy více než muže, protože jsou obvykle zaměstnané v odvětvích, která jsou covidem-19 zasažená více, jako je pohostinství nebo práce v domácnosti,“ řekla spoluautorka studie Luisa Florová britskému listu The Guardian. „Navíc genderově podmíněné společenské normy v mnoha zemích přisuzují povinnosti v domácnosti a péči o děti přednostně ženám a omezují jejich čas a možnosti zapojit se do placené práce,“ prohlásila výzkumnice.

 

Ženy častěji než muži uváděly, že se vzdaly placeného zaměstnání, aby mohly pečovat o jiné osoby, přičemž rozdíl mezi pohlavími se v průběhu času prohluboval. Více než polovina všech respondentů ale řekla, že zaznamenala nárůst neplacené práce.

 

Střední a východní Evropa, střední Asie

Ženy a dívky po celém světě častěji opouštěly vzdělávací systém než muži a chlapci. Vědci zaznamenali největší rozdíl mezi pohlavími ve střední a východní Evropě a ve Střední Asii, kde přestalo studovat čtyřikrát více žen než mužů. Celkem 54 procent žen a 44 procent mužů uvedlo, že v jejich komunitě registrovali během pandemie nárůst násilí na základě pohlaví.

 

„Tato studie poskytuje první komplexní globální důkazy o rozdílech mezi pohlavími v celé řadě zdravotních, sociálních a ekonomických ukazatelů v průběhu pandemie,“ uvedla hlavní autorka studie Emmanuela Gakidouová. „Důkazy naznačují, že covid-19 spíše prohloubil existující sociální a ekonomické rozdíly, než aby vytvořil nové nerovnosti,“ dodala výzkumnice.

 

Společnost se podle vědkyně nachází v klíčovém okamžiku, kdy musí začít investovat do posílení postavení žen a dívek, aby se pokrok dosažený v této oblasti nezastavil nebo dokonce nevrátil o několik let nazpět. „Je třeba přijmout opatření nejen ke zvrácení současných rozdílů, ale i k dalšímu odstranění nerovností existujících před začátkem pandemie,“ prohlásila Gakidouová.