Pacientům s Parkinsonem by mohla pomoci stimulace mozku v domácím prostředí

„V naší předchozí studii jsme zjistili, že řeč u lidí s Parkinsonovou chorobou lze zlepšit pomocí stimulace té části mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbou. Používali jsme při tom speciální metodu – repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci,“ uvedl vědecký pracovník institutu Luboš Brabenec.

 

Metoda je účinná, stimulaci lze však provádět pouze na specializovaných pracovištích. „Proto jsme se rozhodli využít v tomto novém projektu jinou formu neinvazivní stimulace – transkraniální stimulaci velmi slabým stejnosměrným proudem. Použití těchto speciálních stimulátorů je jednoduché a bezpečné a samotnou stimulaci může proškolený dobrovolník provádět sám u sebe doma,“ řekl Brabenec.

 

Jako cíl stimulace výzkumníci opět vybrali část mozku zodpovědnou za sluchovou zpětnou vazbu. Stimulaci zkombinují s řečovou terapií na dálku přes videohovor.

 

Do projektu, který začne v květnu, se zapojí široký tým odborníků. Dlouhodobý efekt léčby budou hodnotit nejen na základě logopedického vyšetření, ale také pomocí akustické analýzy a na základě dat z magnetické rezonance.

 

„Stimulace v domácím prostředí může zvýšit dostupnost léčby pro lidi s pohybovými problémy a pro lidi ze vzdálenějších oblastí. Výsledky tohoto výzkumu mohou být navíc poměrně jednoduše převedeny do klinické praxe a mohou zlepšit komunikační schopnosti a kvalitu života pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ doplnila Irena Rektorová, vedoucí výzkumné skupiny aplikovaných neurověd.