Pacienti s chronickým onemocněním ledvin se dočkají nového léku. Empagliflozin je účinný – jednoznačně to prokázala studie

Výzkumy a studie | 22. 3. 2022

Praha, 22. 3. 2022 – Pacienti s chronickým onemocněním ledvin (CKD) se dočkají nového léku. Studii, která zkoumala účinky přípravku Jardiance® (empagliflozin) na tuto nemoc, vědci ukončí předčasně, jelikož jednoznačně prokázala jeho pozitivní efekt. Rozhodnutí vychází z předběžných výsledků, které splnily předem daná kritéria určující účinnost léku. Studii EMPA-KIDNEY s více než 6 600 pacienty prováděli vědci z Oxfordské univerzity za podpory výrobce přípravku, společnosti Boehringer Ingelheim. Detailní výsledky výzkumu by pak měli zveřejnit v průběhu roku.

 

EMPA-KIDNEY je největší dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, která se věnuje účinkům SGLT2 inhibitorů v léčbě CKD. Zaměřuje se na široké spektrum dospělých s CKD, včetně pacientů s mírným až těžkým snížením glomerulární filtrace (eGFR), s normálními a zvýšenými hladinami albuminurie, a to u nemocných s diabetem i bez něj. Hlavním cílem, který vědci sledovali, byla kombinace snížení progrese onemocnění ledvin a kardiovaskulárního úmrtí. Nezávislý Výbor pro monitorování údajů (Data Monitoring Committee) doporučil ukončit studii předčasně, jelikož výsledky již dostatečně prokázaly účinnost empagliflozinu v léčbě CKD.

 

„Už z předchozích studií, které studovaly efekt gliflozinů na ledviny, víme, že snížily sledovaná renální rizika jako pokles filtrační schopnosti a množství proteinu v moči zhruba o 40 %. Předpokládám, že i tato studie předchozí výsledky potvrdí a i empagliflozin bude mít pozitivní efekt, což je pro nás velmi dobrá zpráva. Budeme také doufat, že tyto léky dostanou v brzké době úhradu i pro indikaci chronického onemocnění ledvin. Pro naše pacienty by to znamenalo naději, že řadě z nich – jak diabetiků, tak nediabetiků – budeme moci do budoucna nabídnout léčbu, která významně zpomalí pokles jejich ledvinné funkce a oddálí dialýzu v řádu měsíců až let,“ říká prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., předsedkyně České nefrologické společnosti.

 

Na CKD celosvětově umírá přes milion pacientů ročně, nemoc také zdvojnásobuje riziko hospitalizace. Navíc úzce souvisí s několika metabolickými a kardiovaskulárními chorobami, jako je například hypertenze či obezita.

 

„Lidé s onemocněním ledvin mají daleko více kardiovaskulárních komplikací. Jakákoliv léčba, která zlepšuje prognózu ledvin, je očekávatelně spojená i se zlepšením výhledu pacienta z kardiologického hlediska,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti. Chronické onemocnění ledvin je podle něj často spojeno s jinými

 

kardio-renálně-metabolickými chorobami, jako je diabetes 2. typu a srdeční selhání. Kvůli propojení těchto systémů může zlepšení v jednom z nich vést k pozitivním účinkům i v ostatních.

 

O chronickém onemocnění ledvin

Přibližně jednu třetinu případů chronického onemocnění ledvin (CKD) lze připsat metabolickým stavům, jako je diabetes, obezita a hypertenze. Onemocnění je také spojeno se zvýšenou morbiditou a mortalitou. K většině úmrtí pacientů s CKD dochází v důsledku kardiovaskulárních komplikací, často před dosažením konečného stadia onemocnění ledvin. Pokud se pacient dostane do konečného stadia onemocnění ledvin, musí podstoupit léčbu spočívající v náhradě funkce ledvin, jako je pravidelná dialýza nebo transplantace ledviny. CKD postihuje více než 10 % světové populace.

 

O společnosti Boehringer Ingelheim

Společnost Boehringer Ingelheim vyvíjí průlomové léčebné metody, které zlepšují zdraví lidí i zvířat. Jako jedna z nejvýznamnějších biofarmaceutických společností zaměřujících se na výzkum se soustředí zejména na vytváření hodnot prostřednictvím inovací v oblastech, v nichž doposud chyběly vhodné způsoby léčby. Od svého založení v roce 1885 zůstává Boehringer Ingelheim rodinnou firmou, která staví na kontinuitě a dlouhodobých zkušenostech. Přibližně 52 000 zaměstnanců společnosti působí na 130 trzích ve třech obchodních oblastech: humánních léčivých přípravcích, veterinární medicíně a biofarmaceutické smluvní výrobě. Více informací najdete na adrese www.boehringer-ingelheim.cz.

 

O empagliflozinu

Empagliflozin (přípravek Jardiance®) je perorální, jednou denně podávaný vysoce selektivní inhibitor kotransportéru sodíku a glukózy 2 (SGLT2) a první lék na diabetes 2. typu, který již v několika zemích poskytl data o snížení rizika kardiovaskulárních úmrtí.