Otevření nových školících prostor

Autor: redakce | Zpravodaj | 31. 10. 2018

Praha, 1.11. 2018 (Nemocnice Na Bulovce)

V areálu Nemocnice Na Bulovce (NNB) byly otevřeny specializované školicí prostory pro studenty 3. lékařské faktulty Univerzity Karlovy a nelékařský zdravotnický personál NNB. Učebny se nacházejí v prostorách interního oddělení.

Školicí prostory vznikly ve vzájemné spolupráci naší nemocnice a 3. LF UK, která do učeben poskytla a bude podle potřeb poskytovat nejrůznější pomůcky k praktické výuce,” popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NNB Mgr. Soňa Mendlová.

V nově otevřených prostorách je učebna pro teoretickou výuku, jejíž součástí je také přípravna a nemocniční lůžka pro praktickou výuku. Studenti si tak mohou vyzkoušet stlaní – úprava lůžka, hygienickou péči o pacienta, polohování jako prevenci dekubitů (proleženin), podávání léků a stravy, cévkování, bandáže apod.

Slavnostního otevření se zůčastnili také zástupci 3. LF UK, přednostka PhDr. Hana Svobodová, Ph. D. a proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx Ph.D., který k dnešní slavnostní akci uvedl: “Velmi oceňuji energii vloženou do přípravy vdělávacího centra, je to logický výraz podpory vzdělávání sester, jelikož jsou na ně kladeny stále větší nároky – více kvalifikované práce a odpovědnosti. Byl bych velmi rád, kdyby k nám přicházelo stále více mladých lidí, kteří jsou motivovaní vykonávat tuto náročnou, nicméně velmi obohacující práci”.

Učebny budou využívány také pro další vzdělávací činnost, jako jsou odborná školení či workshopy pro stávají personál nemocnice.

Vzdělávání nelékařského personálu má v NNB dlouholetou tradici. Každý rok zde absolvuje teortickou i praktickou část výuky zhruba 500 studentů.