Onkologickým pacientům pomůže i nová aplikace na podporu duševního zdraví

V aplikaci jde o osmitýdenní program, který je postavený na pozitivní psychologií a autogenním tréninku. „V aplikaci jsme dali dohromady komponenty, u kterých studie a klinická zkušenost ukázaly, že mají největší dopad na duševní zdraví těch lidí a pospojovali jsme je do logického osmitýdenního celku. Uživatelé se tak v každém týdnu naučí jedno základní téma, kdy si ho v průběhu týdne procvičují v podobě videí, textů a her. Následně postupují do dalšího týdne, kde zúročí to, co se naučili a učí se nové,“ popsal klinický psycholog Miroslav Světlák.

 

Zapojit do aplikace – do programu, se podle něj mohou v tuto chvíli všichni pacienti Masarykova onkologického ústavu, a to bez ohledu na diagnózu či fázi léčby. I lidé, kteří už léčbu úspěšně ukončili. Vědci ale neodmítnou ani pacienty z jiných zařízení. Zapojit se lze od pondělí 6. června, informace lze získat i na www.mou-mindcare.cz.

 

Vstupem do aplikace se pacient stane součástí testovací studie, která potrvá dva roky. Podle Světláka to v tuto chvíli nejde udělat jinak, protože vědci podle něj potřebují mít zpětnou vazbu, aby zjistili, jak bude aplikace fungovat. „Ideálně chceme nabrat několik set pacientů, pokud se jich přihlásí tisíce, tak jen dobře. Může se například stát, že se přihlásí 500 lidí a reálně program dokončí 20. A pro nás je pak velmi důležitá informace, co to bylo za lidi, kteří ji dokončili a naopak, co to bylo za lidi, kteří skončili a proč. A to z toho důvodu, abychom mohli vyvinout mnohem sofistikovanější aplikaci,“ řekl Světlák.

 

Masarykův onkologický ústav se na kvalitu života pacientů zaměřuje podle náměstka pro komunikaci, strategii a vzdělávání ústavu Jiřího Šedy zaměřuje cíleně. „Psychická podpora pacienta je absolutně nezbytná rovina léčby a těžko bez ní dosáhneme uspokojivých výsledků. Máme zkušenost, že špatný psychický stav pacienta se zásadně podílí na celkové kvalitě života jak samotného pacienta, tak i jeho blízkých. Jsme proto rádi, že budeme mít pro naše pacienty platformu, která jim může nabídnout řadu nástrojů, jako svoje prožívání nemoci a celkově svůj psychický stav zlepšit,“ dodal Šedo.