Onkologická klinika FN Ostrava je zapojena do výzkumu léčby tachykardie

„Zapojení Kliniky onkologické do tohoto mezinárodního projektu je pro Fakultní nemocnici Ostrava významné nejenom z pohledu vědeckého přínosu, ale také z pohledu rozvoje léčebné péče v oblasti kardiologie a onkologie. FN Ostrava jako jediný člen mezinárodního konsorcia disponuje kybernetickým nožem a významně přispěje při řešení projektu svými získanými zkušenostmi z klinické praxe v této rozvíjející se oblasti léčby,“ uvedla mluvčí.

Podle přednosty kliniky Jakuba Cveka budou do studie zařazeni pacienti, jejichž zdravotní problémy nebylo možné vyřešit zavedenými léčebnými postupy. „Tedy léčba pomocí defibrilátoru ani katetrová ablace, kterou mnozí podstoupí i opakovaně,“ uvedl Cvek, který ozáření srdce pomocí kybernetického nože CyberKnife provedl už 36 pacientům. Poprvé to bylo v roce 2014. Letos v lednu výkon podstoupil také osmasedmdesátiletý Josef Hlaváč, u kterého se nemoc objevila před deseti lety a katetrovou ablaci podstoupil už třikrát. „Dneska se cítím úměrně ke svému věku. Dělám prakticky všechno. Jezdím na kole, pracuju na zahradě. Lékaři mi říkali, že si můžu dovolit to, co organizmus snese. Od toho lednového ozáření jsem neměl jediný výboj,“ uvedl Hlaváč.

Spolu s Cvekem budou na projektu pracovat další čtyři odborníci FN Ostrava z onkologie a kardiologie. „Je skvělé mít tak úzkou vazbu na Evropu, být propojen s pracovišti napříč západní Evropou. Věřím, že studie prokáže, že i srdeční problémy lze úspěšně léčit formou radioterapie,“ míní Cvek. Projekt je financován z grantu Evropské unie Horizont 2020 ve výši 7,1 milionu eur (téměř 182 milionů korun) a jeho garantem je Utrechtská univerzita v Nizozemsku.