Onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV

Autor: redakce | Zpravodaj | 31. 1. 2020
Výskyt: První případy onemocnění byly hlášeny z Wu-chanu, provincie Chu-pej v Číně 31. 12. 2019. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci aj. živočišné produkty. Jsou hlášena importovaná onemocnění do dalších zemí několika světadílů.

Příznaky a symptomy: horečka, kašel, dušnost, u závažných případů zánět plic

Inkubační doba: Vzhledem ke zkušenostem s koronaviry vyvolávajícími SARS a MERS je předpokládaná inkubační doba nového koronaviru 2-10 dnů; tento údaj je potřeba ještě ověřit v rámci epidemiologického sledování nemocných, proto je aktuálně maximální inkubační doba až 14 dnů.

Původce: Nový koronavirus, který byl detekován v Číně, je v současnosti označován jako 2019-nCoV .

Zdroj: zatím neidentifikován – pravděpodobně zatím blíže neurčené zvíře
Přenos: Předpokládá se kapénkami, kontaktem a předměty čerstvě kontaminovanými sekrety

infikovaného člověka, byl potvrzen mezilidský přenos.
Období nakažlivosti, vnímavost, imunita: období nakažlivosti je zatím neznámé, vnímavost

je zřejmě všeobecná, případná imunita vůči 2019-nCoV není dosud stanovena

Prevence:
• vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním
• často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí
• dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty • lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem; pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu
• ve zdravotnických zařízeních dodržovat pravidla prevence a kontroly infekcí

Očkování: očkovací látka není dostupná

Informace k 29. 1. 2020
Zdroje informací: SZÚ, ECDC, WHO