Oddělení nukleární medicíny FN HK dokončilo obměnu přístrojů za zhruba 120 mil. Kč

Autor: Redakce | Tisková zpráva | 5. 10. 2023

Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové dokončilo rozsáhlou obměnu svého přístrojového vybavení, která začala v květnu 2022 uvedením do provozu nové SPECT/CT kamery. V letních měsících roku 2022 následovala výměna přístroje PET/CT a letos v srpnu oddělení získalo druhou SPECT/CT kameru. Celkové náklady přesáhly 120 milionů korun, nemocnice prostředky na pořízení nových přístrojů čerpala z evropských dotací. Pořízené moderní přístroje jsou používány pro vyšetření pacientů za pomoci otevřených radioaktivních zářičů.

SPECT/CT je hybridní zobrazovací systém kombinující jednofotonovou emisní tomografii a počítačovou tomografii. Kombinace metod SPECT a CT umožňuje fúzi funkčních a morfologických obrazů. Hybridní systém zlepšuje diagnostický potenciál vyšetření a poskytuje synergické efekty z obou zobrazovacích metod.  Tato nová generace přístrojů také vystavuje pacienty menším dávkám ionizujícího záření.

Zobrazení nádorových ložisek o velikosti jen několika málo milimetrů umožňuje hybridní přístroj PET/CT nové generace, který kombinuje pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii. Přístroj umožňuje snížení radiační zátěže pacientů i personálu oproti předchozí generaci PET/CT. Unikátní polovodičová technologie společně s akvizicí obrazových dat, jež je řízená dechovou frekvencí pacienta, umožňuje významně zvýšit kvalitu obrazu a detekovat i malá nádorová ložiska. Toto může následně zcela změnit strategii onkologické léčby pacienta.

PET/CT přístroj ve FN HK na začátku letošního roku prošel evropskou akreditací a zařadil se mezi několik evropských center excelence. „Zapojení PET/CT ONM FN HK do tohoto akreditačního programu tedy dovoluje jednoduché porovnání a výměnu nálezů a měření mezi jednotlivými centry v Evropě a v USA. Toto je obrovská výhoda pro pacienty, kteří jsou zapojeni do mezinárodního výzkumu a klinického hodnocení nových vysoce inovativních léčiv. Pro pacienty opakovaně vyšetřované na PET/CT ve FN HK má akreditace přínos především v tom, že akvizice obrazových dat probíhá za stále stejných podmínek. Získaná obrazová data pak totiž mohou být ovlivněny pouze změnami v jejich zdravotním stavu a nikoli změnami ve vyšetřovacích postupech nebo vlastnostech PET/CT přístroje,“ uvedl doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., vedoucí lékař ONM.

Oddělení nukleární medicíny FN HK provádí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti v oboru nukleární medicíny, například vyšetření PET/CT kvůli onkologickým, kardiologickým či neurologickým indikacím. Oddělení provádí také scintigrafie skeletu, tumorů, zánětů či trávícího traktu nebo plic. Oddělení zajišťuje také radionuklidová vyšetření u hematologicky nemocných pacientů, léčbu radiojódem u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a hypertyreózou. Více informací o Oddělení nukleární medicíny FN HK je možné najít na www.fnhk.cz/onm.