Ocenění: Farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim získala ocenění Global Top Employer 2021

Farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim

  • Je jedním z top 16 zaměstnavatelů z celého světa
  • Ocenění získala v 27 zemích, a to včetně regionů Evropy, Latinské Ameriky a v oblasti Asie a Pacifiku
  • Společnost vyniká především v oblastech strategie, firemní kultury a péče o zaměstnance

 

Praha, 26. ledna 2021 – Farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim poprvé získala prestižní ocenění “Global Top Employer” od uznávaného mezinárodního institutu Top Employers Institute a řadí se tak mezi 16 nejlepších globálních zaměstnavatelů. Výzkum realizovaný institutem Top Employers Institute identifikuje nejlepší zaměstnavatele po celém světě. Certifikace je založena na vyhodnocování toho, jak daná společnost pracuje se svými zaměstnanci v oblasti HR s detailním feedbackem. Ocenění je důkazem toho, že si společnost Boehringer Ingelheim jako inovativně orientovaná farmaceutická firma velmi zakládá na péči o své zaměstnance a podmínkách, ve kterých pracují. V posledních sedmi letech byla společnost Boehringer Ingelheim řazena mezi jedny z nejlepších zaměstnavatelů v řadě zemí. Letos získala ocenění ve 27 zemích, a to jak v Evropě, Latinské Americe, tak v oblasti Asie a Pacifiku.

 

„Získání tohoto ocenění nás velmi potěšilo a je důkazem toho, že procesy, které jako firma dlouhodobě nastavujeme v oblasti práce a rozvoje s našimi zaměstnanci, jsou správné a přinášejí hodnotu nejen naší společnosti, ale i jim. I během aktuální pandemie se tak ukázalo, že právě i díky blízkým vztahům a již nastaveným procesům a dřívějšímu uplatňování flexibilních forem práce jsme dokázali pokračovat v práci prakticky kontinuálně. Klademe velký důraz na to být inkluzivní společností, ve které se každý zaměstnanec cítí být plnohodnotnou součástí a může se stejnou mírou zapojit do dosažení firemních úspěchů,“ říká generální ředitelka české pobočky společnosti Boehringer Ingelheim Evelyn Fahrenkrug.

 

 

Ve srovnání se svými konkurenty zaujala společnost Boehringer Ingelheim porotu zejména dlouhodobou strategickou orientací, moderní kulturou managementu a interní komunikací. Mimo jiné byla v rámci certifikace vyzdvihnuta inkluzivní firemní kultura. Spojení těchto faktorů přispívá k blízkým vztahům a loajalitě mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

 

Příkladem výjimečné péče o zaměstnance je i flexibilní pracovní prostředí.  V rámci hodnocení této oblasti společnosti pomohla již zavedená forma práce na dálku, jejíž výhoda se projevila zejména během celosvětové pandemie covidu. Zaměstnanci byli schopni rychle přizpůsobit svou práci s ohledem na požadavky na ochranu zdraví, a díky tomu zajistili kontinuitu práce i ze svých domovů. Další bod, který porota zmínila, se týká etického a inkluzivního přístupu ke korporátním rozhodnutím a jasné zaměření na uplatňování firemních hodnot. Kromě tradičního farmaceutického obchodu pomáhá Boehringer Ingelheim zlepšovat zdravotní péči po celém světě v rámci iniciativy „Making More Health“. Mimo jiné podporuje podnikatele v sociální oblasti. Tato rodinná firma klade důraz i na příležitosti individuálního rozvoje prostřednictvím vzdělávacích a školících programů, které jsou šité na míru každému zaměstnanci a jsou mu k dispozici během celé jeho pracovní dráhy.

 

Zkoumání nových možností je hluboce zakořeněno ve firemní kultuře této farmaceutické společnosti, jejíž hlavní doménou je výzkum. Vše potvrzuje i nedávná spolupráce se společností Google v oblasti kvantového výpočtu pro výzkum farmaceutických léčiv, která byla oznámena v lednu. Již přes 135 let přináší společnost Boehringer Ingelheim hodnotu prostřednictvím inovace pro zdraví lidí a zvířat.

 

O společnosti Boehringer Ingelheim

Výroba a zdokonalování léků pro lidi a zvířata je podstatou naší práce. Vývoj průlomových léčebných metod, které mění životy našich pacientů, považujeme za své poslání. Boehringer Ingelheim je od založení v roce 1885 nezávislou rodinnou firmou. To nám dává volnost na cestě k dosažení dlouhodobé vize a při úvahách o budoucích potřebách ve zdravotnictví se zaměřením na ty oblasti, kde můžeme co nejvíce pomoci.

 

Patříme k hlavním farmaceutickým společnostem na světě se zaměřením na výzkum. Více než 51 000 zaměstnanců přináší denně hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, veterinární medicína a biofarmaceutická smluvní výroba. V roce 2019 jsme dosáhli tržeb ve výši 19 miliard eur. Významnou částku 3,5 miliard eur jsme pak investovali do výzkumu a vývoje, abychom podpořili inovace a mohli vyvinout novou generaci léčiv, která zachraňují životy a zlepšují jejich kvalitu.

 

Prostřednictvím partnerské spolupráce s nejrůznějšími odborníky z oblasti přírodních věd dále rozšiřujeme naše možnosti vědeckého výzkumu.  Díky spolupráci můžeme uvádět nové přelomové léky na trh rychleji a zlepšovat tak životy pacientů dnes i v budoucnu.

 

Více informací o společnosti Boehringer Ingelheim naleznete na adrese www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě: annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Pro koho je tato tisková zpráva určena

Tato tisková zpráva byla vydána ze sídla naší společnosti v Ingelheim v Německu a jejím účelem je poskytnout informace o našem globálním podnikání. Prosíme, berte na vědomí, že informace vztahující se ke statusu schvalování a informace obsažené v příbalových letácích schválených produktů se mohou v jednotlivých zemích lišit. Zároveň prosím berte na vědomí, že k tomuto tématu mohlo být vydáno vícero tiskových zpráv, týkajících se konkrétních zemí, ve kterých podnikáme.