Občané o péči v kvalitních nemocnicích nepřijdou

Autor: redakce | Zpravodaj | 7. 11. 2012

Tiskové prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)
 

Svaz zdravotních pojišťoven ČR důrazně odmítá účelové zastrašování občanů představiteli Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), že zrušením části akutních lůžek přijdou o kvalitní a dostupnou lékařskou péči.

Zdravotní pojišťovny jasně deklarovaly, že žádná z nemocnic k 1. lednu 2013 nezanikne. V průběhu příštího roku mají být smlouvy omezeny o nepotřebná akutní lůžka u maximálně 12 menších z celkově více než 150 nemocnic působících v České republice. Tyto nemocnice nezaniknou, zdravotní pojišťovny zde i nadále chtějí dlouhodobě hradit ambulantní péči typu poliklinik, případně i lůžkovou jednodenní či následnou péči.

U dalších 18 nemocnic má v průběhu následujících tří let dojít k dohodě o řešení sporných jednotlivých oddělení. Tyto nemocnice však získají normální pětiletou smlouvu o poskytování akutní lůžkové péče.

Jednání o smlouvách se netýkají lůžek následné péče, zde budou  dlouhodobé smlouvy zajištěny.

Zdravotní pojišťovny v žádném případě nenavrhují zrušení 30 nemocnic a zredukování péče v dalších 101 nemocnicích, jak nepravdivě uvádí AČMN a Asociace krajských nemocnic (AKN) ve své úterní „Deklaraci o společném postupu nemocnic při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami“.

Je nám líto, že se představitelé AČMN a AKN uchylují k nepravdivé argumentaci, strašení občanů, vytváření zcela zbytečných nátlakových uskupení a aktivit a hazardují tak s důvěrou občanů v celý zdravotní systém České republiky.

Zdravotnictví v ČR je na vysoké profesionální úrovni, většina nemocnic disponuje vysoce kvalifikovanými týmy lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu, je vybavena kvalitními přístroji a užívá nejmodernější léky a léčebné postupy. Tato péče bude zachována i nadále.

Pojišťovnami navržená redukce akutních lůžek nenaruší poskytování kvalitní zdravotní péče v nemocnicích, ale naopak je posílí. Je zároveň jednou z cest, jak lépe financovat celý systém deficitního veřejného zdravotního pojištění.

Pokud některé nemocnice vyslyší tyto výzvy a demonstrativně nepodepíší se zdravotními pojišťovnami smlouvy, pak sami bezdůvodně ohrozí péči o pacienty a své vlastní hospodaření. V takové situaci platné zákony umožní zdravotním pojišťovnám úhradu pouze nesmluvních, neodkladných zdravotnických služeb a to v cenách úhradové vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2013. Návrhy smluv začínají zdravotní pojišťovny rozesílat v těchto dnech.

Vyzýváme všechny zodpovědné ředitele a zřizovatele nemocnic, aby nedovolili vytvářet z pacientů a ze svých nemocnic rukojmí pro ambice organizátorů těchto akcí.

V Praze dne 8. 11. 2012

Kontakt SZP ČR:

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
tajemnice
Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

www.szpcr.cz
email: tesitelova@szpcr.cz, info@szpcr.cz

tel. +420234462108
mobil: +420733317369