NUDZ zve veřejnost k příležitosti 60. výročí na den otevřených dveří i přednášky

NUDZ pod současným názvem existuje od roku 2015, je přímým pokračovatelem několika významných institucí, které byly klíčové pro vývoj české psychiatrie. Vznikl transformací Psychiatrického centra Praha, jež navázalo na Výzkumný ústav psychiatrický založený v roce 1961. Podle prvního ředitele NUDZ Cyrila Höschla je hlavním posláním ústavu výzkum v oblasti psychiatrie a souvisejících disciplín. „V NUDZ získalo Česko moderní výzkumně a klinicky orientované centrum poskytující excelentní léčebnou péči a vykonávající vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti duševního zdraví,“ doplnil současný ředitel NUDZ Petr Winkler.

Kromě výzkumných aktivit a péče o pacienty se NUDZ zaměřuje i na osvětu a popularizaci duševního zdraví pro laickou veřejnost: oblíbený je filmový Festival Na hlavu, destigmatizační iniciativa Na rovinu nebo například web opatruj.se, kde lidé mohou najít řadu tipů, jak mají pečovat o své duševní zdraví. Web byl jednou z iniciativ, jíž ústav přispíval ke zvládnutí pandemie covidu-19.

V popularizačním duchu se ponese i den otevřených dveří pro veřejnost, který v rámci oslav ústav pořádá 15. října. Pro návštěvníky je připravena prohlídka ústavu a přednášky předních odborníků. Informace o programu i o tom, jak se na den otevřených dveří zdarma zaregistrovat, naleznou zájemci na www.nudz.cz.

O čtyři dny dříve než den otevřených dveří pokračuje v pražské Městské knihovně cyklus přednášek Laboratoř mysli, který se letos dočkal již pátého ročníku. Laboratoř zahájí v pondělí od 19:00 v prostorách Městské knihovny v Praze přednáška Jiřího Horáčka s názvem Struktura vědomé zkušenosti a povaha světa. „Letos se budeme především věnovat struktuře vědomé zkušenosti a jejímu vztahu k realitě. Rovněž bude diskutováno, jak k řešení těchto otázek může přispět pochopení podstaty duševních poruch a fungování mozku,“ dodal Horáček.