Nový ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice by mohl nastoupit od července

Řízením nemocnice byla podle Jakoba pověřená dosavadní primářka tamního oddělení následné péče III. Zuzana Barboríková. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nástupce Hollého 29. dubna, zájemci se měli hlásit do konce května. „Výběrové řízení na nového ředitele bylo vypsáno a aktuálně se uskutečňuje,“ doplnil Jakob.

 

Hollý byl čtvrtým porevolučním ředitelem bohnické léčebny. Do června 1990 ji vedl Otakar Boháč, do roku 2005 Zdeněk Bašný, v letech 2005 až 2008 Ivan David, který v na konci 90. let ministrem zdravotnictví za ČSSD ve vládě Miloše Zemana a v současné době je europoslancem za SPD. Jeho v roce 2008 vystřídal Hollý.

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice sídlí v památkově chráněném areálu složeném z desítek budov včetně kostela, divadla a farmy, stavět se začal v roce 1905 jako Český zemský ústav pro choromyslné. V roce 2020 měla nemocnice 195 lůžek akutní péče a 940 lůžek péče následné.

 

V současné době funguje v nemocnici 35 oddělení akutní a následné péče. Specializovanými jsou například dětské oddělení, oddělení pro psychiatricky nemocné seniory, pro léčbu závislostí, ochrannou sexuologickou léčbu nebo pro pacienty s dlouhodobým ochranným léčením psychiatrickým nebo kvůli závislosti na drogách či alkoholu.

 

V příštích letech nemocnice plánuje rekonstrukce pavilonů kvůli energetickým úsporám za více než 490 milionů korun, částečně hrazené z evropských fondů. V plánu je také výstavba nového pavilonu urgentního příjmu.

 

V roce 2020 bylo v Česku podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 8337 psychiatrických lůžek, asi o 2400 méně než v roce 2010, což je průměrný pokles asi o 1,2 procenta každý rok. Pro dospělé je asi 7400 lůžek, 210 pro léčbu závislostí a 325 vyhrazených dětem. Každý rok je ukončeno kolem 30.000 hospitalizací na psychiatrických lůžkách a kolem 5000 jich dál pokračuje. Bohnická nemocnice patří mezi čtyři zařízení, kde je lůžek více než 1000.

 

Omezování počtu lůžek, zejména v psychiatrických nemocnicích, je jedním z důsledků reformy psychiatrické péče. Podle ní by měla být většímu podílu pacientů poskytovaná ambulantní péče a zároveň by měly být psychiatrické nemocnice stavebně upravované tak, aby měly pokoje méně lůžek a samostatná sociální zařízení.