Nová výzkumná studie společnosti Aptorum Group

Autor: redakce | Zpravodaj | 10. 9. 2019

New York 9. září 2019 – Společnost Aptorum Group zahájila studie umožňující IND pro kandidáta na přípravek s malou molekulou ALS-4 pro léčbu infekcí způsobených bakterií Staphylococcus Aureus včetně MRSA.

 

Společnost Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) („Aptorum Group“), biofarmaceutická společnost, která se věnuje vývoji nových léčivých přípravků pro řešení globálních neuspokojených lékařských potřeb, oznamuje, že zahájila výzkumné studie umožňující IND nových léků pro přípravek ALS-4, kandidáta na lék s malou molekulou indikovaného k léčbě infekcí způsobených bakterií Staphylococcus aureus (dále „S. aureus“), včetně bakterie Staphylococcus aureus rezistentní proti meticilinu (MRSA, tj. jednoho z běžně známých „super-bugů“) na základě nového přístupu k ničení virů.

 

Kandidát ALS-4 vykazuje dobrý pokrok, a prostřednictvím jmenované smluvní organizace pro výzkum v Severní Americe (CRO) byla dokončena první série toxikologických studií GLP. Kandidát ALS-4 zejména neprojevil v testech Ames in vitro žádnou mutagenitu. Vývoj přípravku ALS-4 pokračuje dobře, a společnost si klade za cíl předložit související IND v první polovině roku 2020. V Severní Americe je v současné době plánována hybridní klinická studie 1. fáze se zdravými dobrovolníky i pacienty, aby bylo možné získat předběžné výsledky účinnosti.

 

S. aureus je bakterie, která je hlavní příčinou infekcí souvisejících s krví, plicemi, kůží, kostmi a zařízeními, stejně jako s chorob souvisejících s toxiny1. Odhaduje se, že pacienti s bakterií S. aureus mají průměrnou úmrtnost 30 %2, a že mají větší podíl na úmrtnosti, než pacienti s AIDS, tuberkulózou a virovou hepatitidou3. Světová zdravotnická organizace (WHO) také klasifikovala MRSA a bakterii S. aureus intermediární a rezistentní k vankomycinu jako patogeny s vysokou prioritou pro výzkum a vývoj4.

 

O přípravku ALS-4

Přípravek ALS-4 je kandidát na lék s malou molekulou, o kterém se předpokládá, že inhibuje dehydrosqualen desaturázu bakterie S. aureus (včetně MRSA), která se podílí na vytváření stafyloxantinu, což je běžně viditelný „zlatý pigment“ pokrývající bakterie, a je primárně zodpovědný za odolnost bakterií vůči útoku reaktivních druhů kyslíku (ROS) nasazených fagocytárními buňkami a neutrofily5. Na tomto základě není přípravek ALS-4 baktericidní, a díky inhibici produkce stafyloxanthinu se bakterie S. aureus stává vysoce citlivou na imunitní reakci hostitele. Přípravek ALS-4 zavádí nový přístup k léčbě bakteriální infekce, který je výrazně odlišný od baktericidního přístupu používaného u většiny současných antibiotik, u kterých nastávají zhoršující se problémy s rezistencí na léky.

 

O společnosti Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, která vyvíjí a uvádí na trh nové léčivé přípravky pro řešení neuspokojených lékařských potřeb. Společnost Aptorum Group Limited realizuje lékařské projekty v oborech neurologie, infekčních chorob, gastroenterologie, onkologie a dalších.

 

Další informace o společnosti Aptorum Group najdete na adrese www.aptorumgroup.com.