Nová studie NUDZ prozkoumá využití psychedelik v prevenci a léčbě demence

Autor: Redakce | Prevence a léčba | 15. 11. 2023

Podle ředitelky Geronto centra a vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy Ivy Holmerové se v ČR některá z forem demence může rozvinout u každého třetího člověka v produktivním věku a doposud na ni neexistuje účinný lék. „Psychedelika se na základě řady studií ukazují slibná pro léčbu duševních nemocí, například deprese, posttraumatické stresové poruchy nebo závislostí. Nadějné preklinické výsledky, především schopnost psychedelik obnovit nervová spojení v mozku, nás inspirovaly k realizaci na světové poměry ojedinělé pilotní studie s podáváním psychedelik u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI),“ popsal neurolog a vedoucí výzkumného projektu Martin Brunovský.

U pacientů s MCI se projevuje mírný, avšak znatelný pokles duševních schopností, včetně paměti a myšlení, který zatím neovlivňuje schopnost provádět každodenní činnosti. „Osoba s mírnou kognitivní poruchou však má významně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby nebo jiné demence. Včasné léčení má proto zásadní význam,“ doplnil Brunovský.

Při studii nebudou pacienti ani zdravotníci vědět, komu je podávána účinná látka a komu kontrolní placebo, aby výsledky byly zcela objektivní. Látka bude v nosních kapkách. Poté účastníci studie projdou zobrazovacími vyšetřeními mozku a hodnocením kognitivních schopností pomocí testů.

Na uskutečnění kompletní studie, která bude stát až 30 milionů korun, může přispět i veřejnost prostřednictví platformy Darujme.cz. „Díky zapojení významných soukromých dárců jsme zajistili finance pro vytvoření designu nové studie a zahájení prací na získání povolení Evropské lékové agentury. K dokončení první fáze výzkumu je potřeba získat další cca dva miliony korun,“ popisuje ředitelka Nadačního fondu PSYRES Jana Bednářová.