Nová léčba ischemie srdeční poprvé v Česku. Pomoci může tisícům pacientů

Autor: redakce | Tisková zpráva | 15. 3. 2024

PRAHA, 15. BŘEZNA 2024 – Revoluci v léčbě ischemické choroby srdeční přináší do Česka unikátní technologie kardio fokusované rázové vlny. Jeden z mála přístrojů pro terapii CSWT (Cardiac Shock Wave Therapy) v Evropě bude nyní sloužit pacientům v pražské FYZIOklinice.

Na nemoci oběhové soustavy umírá v České republice každoročně až 50 tisíc lidí, což je kolem 40 procent všech zemřelých. V necelé polovině případů kvůli ischemické chorobě srdeční. Pacientů s touto nemocí je v tuzemsku přes milión. „Ischemická choroba srdeční je globálně nejčastější příčinou úmrtí a naléhavě potřebuje inovativní léčbu. CSTW terapie má za sebou řadu studií, které potvrzují její pozitivní vliv na zdraví pacientů, bez vedlejších efektů a s trvalou účinností. Proto se jeví jako nadějná neinvazivní alternativa, která zmírňuje symptomy a zlepšuje kvalitu života pacientů s touto závažnou chorobou,“ uvedl ředitel FYZIOkliniky Zdeněk Bílek.

Výskyt ischemické choroby srdeční v populaci roste s věkem, ale nevyhýbá se ani třicátníkům. V roce 2021 se v Česku s ischemií srdeční léčilo přes 223 tisíc pacientů mladších 65 let (čtvrtina všech nemocných). „Ischemie myokardu vzniká postupným zanášením cév tukovými látkami, kdy užší tepny už nedokáží srdce dostatečně prokrvovat a zásobit srdeční sval kyslíkem. Riziko je tím větší, pokud člověk kouří, má vysoký tlak, cholesterol, cukrovku, nadváhu nebo i genetické predispozice. Projevem onemocnění může být bolest na prsou, dušnost, ale také akutní infarkt myokardu nebo náhlé srdeční selhání,“ popsala hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Léčba kardiologických pacientů dosud v Česku závisela na regulaci životního stylu, medikamentech, intervenční kardiologii a chirurgických zákrocích typu bypass. Terapie CSWT kardio rázovou vlnou je oproti tomu zcela neinvazivní a bezbolestná. „Terapie CSWT využívá technologii kardio fokusované rázové vlny, která dokáže stimulovat růst a tvorbu cév ve špatně zásobeném srdečním svalu, a zabránit tak zdravotním komplikacím. CSWT je vhodná pro pacienty s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdeční, zejména ty s přítomností anginy pectoris a sníženým průtokem krve koronárními arteriemi. Je účinná po operaci bypassu, urychluje hojení operovaných cév a je vhodná i pro pacienty s prvním stupněm anginy pectoris, kteří chtějí předejít infarktu myokardu,“ vyjmenovala Iva Bílková.

Terapie CSWT funguje jako rozsáhlá regenerace srdečního svalu a „vyčištění“ cév. Ošetření probíhá vleže na zádech, kdy lékař cílí aplikaci kardio fokusované rázové vlny přesně na ischemické oblasti srdce pacienta. V problematických místech tím podporuje tvorbu nových kapilár, zlepšuje cirkulaci krve a metabolismus buněk. „Ischemická zóna je identifikována v reálném čase pomocí integrovaného diagnostického kardiologického ultrazvuku. Při každé návštěvě, která trvá zhruba 30 minut, je aplikováno až 2000 nízkoenergetických rázů do cca 50 různých bodů srdečního svalu pod neustálou kontrolou EKG. Celý léčebný cyklus terapie CSWT trvá tři měsíce, kdy klient první měsíc absolvuje postupně šest aplikací rázové vlny. Na konci cyklu je výsledná obnova cévního systému trvalá a v případě dodržení zásad zdravého životního stylu ji není třeba v budoucnu opakovat,“ přiblížila Iva Bílková.

Mezi kardiology v Japonsku, Číně, USA či Kanadě patří kardio fokusovaná rázová vlna k zavedeným praktikám posílení srdce, v Evropě jde stále o novinku. Technologie pro metodu léčby CSWT tu existuje jen v několika kusech. Vedle lékařů ze Švýcarska a Německa ji mají nyní k dispozici také čeští odborníci. „První a jediný přístroj v Česku plánujeme uvést do praxe po prvním čtvrtletí roku 2024 a už nyní máme desítky zájemců o kardio vyšetření. Jde o podstatně silnější a větší přístroj, než dosud dostupné radiální a fokusované rázové vlny, které běžně využíváme k rehabilitaci a urychlení procesu hojení. V půlce března jsme ve FYZIOklinice uspořádali první mezinárodní školení na území Česka o terapii CSTW pro odborníky a potěšila nás hojná účast kolegů kardiologů z Německa. Už nyní mohu slíbit, že další školení pro odbornou veřejnost budou následovat,“ uvedl ředitel největšího centra pro léčbu rázovou vlnou v ČR Zdeněk Bílek.

První terapie radiální a fokusovanou rázovou vlnou v tuzemsku představila FYZIOklinika v roce 2011. S jejich pomocí tu léčí problémy pohybového aparátu, ale i popáleniny, bércové vředy nebo erektilní dysfunkci. „My známe skvělé účinky rázové vlny na obnovu lidské (a nejen lidské) tkáně a ty se neliší ani u technologie CSWT. Ono to zkrátka funguje. Klíčové je, že za 20 let testování nemá CSWT prokázány žádné vedlejší nežádoucí účinky. Pacienti po šesti měsících od zahájení léčby CSWT potvrzují významná zlepšení – hlásí snížení symptomů anginy pectoris, zvýšení tolerance zátěže a zlepšení srdeční perfuze (průtok krve). Celosvětové studie ukazují, že CSWT podporuje tvorbu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a oxidu dusnatého (NO), což jsou klíčové faktory pro tvorbu nových cév,“ poukázal Zdeněk Bílek.

Než se však terapie kardio fokusovanou rázovou vlnou zařadí do běžné zdravotní péče o kardiaky, čeká ji ještě dlouhá cesta. Zařízení a provoz technologie CSWT jsou finančně velmi nákladné a se zapojením zdravotních pojišťoven zatím nelze počítat. „Nyní jsme na začátku, v rámci školení pracujeme na edukaci odborníků – kardiologů, a na celkové osvětě o této moderní metodě regenerace srdce. Poté je třeba, aby odborné společnosti tuto metodu zařadily do léčebného plánu, a až na konci tohoto procesu, který bude trvat roky, se můžeme dočkat prvního jednání se zdravotními pojišťovnami. V zahraničí je situace podobná, i když už jsou dále, a v některých zemích je terapie dokonce hrazena z fondů progresivních zdravotních pojišťoven nebo grantů. V tuto chvíli ale můžeme službu nabídnout pouze samoplátcům,“ uzavřel Zdeněk Bílek.

V tiskové zprávě byla použita data ČSÚ: Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech – 2013–2022 a ÚZIS: Epidemiologie pacientů s ischemickou chorobou srdeční – prevalence pacientů s historií onemocnění (2023).