Nová kampaň upozorňuje na moderní metody léčby rakoviny, hlavně imunoterapii

„Je nutné si uvědomit, že každý třetí obyvatel naší republiky onemocní zhoubným novotvarem,“ uvedl Fínek, který je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. U onkologické diagnózy jde vždy o razantní zásah do života člověka, ale díky vědeckým poznatkům, moderním terapiím a lékařské péči mohou pacienti žít kvalitnější život i s onkologickým onemocněním, zdůraznili organizátoři kampaně.

 

Nejmodernější imunoterapeutické postupy využívají blokádu takzvaných kontrolních bodů imunitní reakce. Jde o poměrně nový léčebný směr, který se rozvíjí v posledních 15 letech. V současnosti existuje schválený léčebný postup pro více než 20 různých typů nádorů. Imunoterapie se používá například pro léčbu nádorů ledvin, plic, hlavy a krku, žaludku a jícnu, Hodgkinova lymfomu a jiných kožních nádorů. Úspěšně se uplatňuje u některých nádorů střeva a prsu.

 

Imunoterapie je léčbou, která nastartuje vlastní imunitní systém pacientů a dokáže jej nasměrovat k likvidaci nádorových buněk. Doplňuje klasické léčebné metody jako je chirurgie, radioterapie či chemoterapie. Střední přežití nemocných s pokročilým nádorem střeva je podle Fínka při využití imunoterapie přes 30 měsíců. Výrazné pokroky lékaři evidují také u pacientů s metastázami. Existuje jen několik typů nádorů, pro které není imunoterapie v klinické praxi, například prostaty.

 

Zásadní je nicméně dostupnost moderní léčby. Fínek zmínil problém Karlovarského kraje jako jediného v zemi, kde chybí komplexní onkologické centrum. „Ne, že by se nemocní nedostali k péči, ale bohužel ji mají vzdálenou. Proto se snažíme, aby v Karlovarském kraji vzniklo kooperativní centrum s naším komplexním onkologickým centrem v Plzni,“ dodal onkolog.

 

Cílem je podle Prausové vytvořit týmy odborníků, kteří budou on-line k dispozici i pro praktické lékaře. Ti by mohli předávat své pacienty velice záhy po zjištění problému do vysoce odborné péče. „Pracujeme na tom a věřím, že se nám v horizontu dvou, tří let posune ještě dál,“ uvedla Prausová, která je přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.