„Nikdy to nevzdávej!“ vzkazují mladí lidé po úspěšné léčbě rakoviny

Autor: redakce | Zpravodaj | 13. 9. 2015

Praha, 14. září 2015

 

U příležitosti Mezinárodního dne lymfomu, který si 15. září připomíná spolu s pacienty i veřejnost na celém světě, startuje pacientské sdružení Lymfom Help svou novou osvětovou kampaň. Její emotivní název je především vzkazem pro pacienty v léčbě, aby se nevzdávali ani v nejtěžších chvílích své nemoci. Zároveň je však i jasným poselstvím veřejnosti o tom, že maligní lymfom je jednou z onkologických diagnóz, které lze při včasné a správné diagnostice a díky moderním léčebným prostředkům úspěšně zvládnout.

 

Tváří kampaně se stali čtyři pacienti, kteří ve svém mladém věku zdárně absolvovali léčbu maligního lymfomu, potažmo chronické lymfatické leukémie, která má stejné příznaky jako maligní lymfom (viz níže) a podobným způsobem se i léčí. Každý z těchto mladých lidí k hlavnímu mottu kampaně navíc přidává ještě svůj osobní vzkaz.

 

Osvěta je jednou z nejdůležitějších aktivit sdružení. A to zejména proto, že příznaky této hematoonkologické diagnózy jsou v prvním stádiu snadno zaměnitelné s jinými onemocněními. Stejně jako u ostatních onkologických diagnóz i zde však platí, že čím dříve člověk podstoupí nezbytná vyšetření, tím větší má šanci na uzdravení, což u některých druhů lymfomů činí až 90 %. I když se vnímání tohoto onemocnění za poslední dekádu zcela jistě změnilo k lepšímu, a to i díky působení pacientského sdružení Lymfom Help, stále je povědomí o jeho existenci relativně nízké.

„Léčebné možnosti a prognóza úspěšného zvládnutí léčby se pro pacienty s lymfomem každým rokem zlepšují a to díky pokrokům současné medicíny. Pacienti jsou díky inovativním lékům méně zatíženi toxicitou, dochází ke zkrácení doby léčby a lidé se po jejím ukončení vrací rychleji zpět do běžného života. Kvalita jejich života se postupně výrazně zlepšuje,“ říká Lída Šimáčková, členka výkonného výboru Lymfom Help, o.s., které již 10 let podporuje a pomáhá pacientům s maligním lymfomem a jejich blízkým.

To potvrzuje i MUDr. Heidi Móciková, Ph.D., lékařka Interní hematologické kliniky FN Královské Vinohrady v Praze a členka dozorčí rady sdružení: „Zavedení nových léků pro non-Hodgkingské lymfomy zásadním způsobem zvýšilo počet vyléčených. U Hodgkinova lymfomu je léčba úspěšná dokonce až u 80 – 90 % pacientů.“

Sdružení ve spolupráci s 23 pražskými kavárnami vytvořilo netradiční kampaň, při které budou zákazníci kaváren moci například zakoupit speciální minicupcake a sdílením fotografií na svých sociálních sítích tak informovat o této problematice své blízké a přátele. Do kampaně se zapojí například kavárny sítě Mamacoffee, Kafe Karlín, AnonymouS Coffee, I Need Coffee!, ye’s kafe | studio, Al Cafetero a mnohé další. AnonymouS Bar bude svým návštěvníkům 15. září podávat speciální koktejl B-Medicine, který byl vytvořen přímo pro Mezinárodní den lymfomu 2015. Na těchto místech budou také umístěny informační letáky, které budou obsahovat informace o diagnóze maligní lymfom včetně příznaků onemocnění a kontaktů na pacientskou organizaci.

Kromě osvětových aktivit v kavárnách sdružení uveřejní speciální spot, který chce dostat do povědomí prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, YouTube). Na webových stránkách www.lymfomhelp.cz bude rovněž zřízena zvláštní sekce, kde budou umístěny podrobnosti k tomuto významnému dni a jednotlivé aktivity kampaně.

 

Co je lymfom?

Při onemocnění maligním lymfomem jsou postiženy lymfocyty, tedy jeden z typů bílých krvinek. Lymfomy proto mohou vzniknout v kterékoliv části těla, a také se do jakékoliv části těla rozšířit. Mezi nejčastější příznaky tohoto onemocnění patří přetrvávající horečka nad 38°C bez známé příčiny, noční pocení, výrazný úbytek hmotnosti, dlouhotrvající slabost, kašel či dušnost, svědění kůže a zpravidla dochází ke zvětšení mízních uzlin, což je zároveň i jedním z nejčastějších příznaků propuknutí nemoci.

Současná léčba spolu s novými léčebnými postupy, jako je zavedení biologické léčby, která je zacílena přímo na rakovinné buňky, poskytuje nemocným šanci na návrat do běžného života, což bylo ještě před dvaceti lety téměř nepředstavitelné.

 

 

  • Páté nejčastější onkologické onemocnění na světě, kterým trpí přibližně jeden milion lidí.
  • Od počátku 70. let minulého století výskyt onemocnění maligním lymfomem vzrostl o 80 %.
  • V České republice se toto onemocnění týká zhruba 10 tisíc pacientů.
  • Každý den u nás onemocní 3 – 4 lidé.

 

 

Mezinárodní den lymfomu

Mezinárodní den lymfomu vyhlašuje každoročně nezisková organizace Lymphoma Coalition ve spolupráci se svými členskými organizacemi z různých zemí celého světa. Po celém světě se tak 15. září budou konat nejrůznější osvětové akce, které mají veřejnosti přiblížit, jak žijí lidé s onkologickým onemocněním, kteří jsou jimi postiženi anebo se na léčbě nějakým způsobem podílí.

 

Lymfom Help

Občanské sdružení LYMFOM HELP spojuje nemocné s maligním lymfomem, jejich blízké, lékaře, zdravotnický personál a všechny ty, kteří se chtějí podílet na osvětové činnosti v problematice maligního lymfomu. Na webové stránce www.lymfomhelp.cz je možné získat všechny podstatné informace o tomto onemocnění, včetně jeho příznaků a možnostech léčby spolu s odkazy na další organizace, které se touto problematikou zabývají a je zde také zřízen prostor na zodpovězení otázek pacientů lékařem, či uveřejnění příběhů pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili a mohou se tak stát povzbuzením pro ostatní.

 

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Agentura Ariston PR

Lucie Bergerová, tel.: 721 219 554, e-mail: lucie.bergerova@aristonpr.cz