Nemocnice nakupují IT neefektivně, při výběru se řídí hlavně cenou

Autor: redakce | Zpravodaj | 30. 4. 2013

Brno, 1. května 2013

 

Při nákupu informačních technologií se tuzemské nemocnice často řídí pouze cenou. Podle odborníků nejsou schopny v rámci výběrových řízení vhodně definovat hodnotící kritéria. Pro pořízení specializovaných systémů pro zdravotnictví je však tento postup nevhodný. Rozhodování podle ceny volí nemocnice nezřídka i kvůli nedostatku financí.

 

Tuzemské nemocnice jsou při pořizování informačních technologií povinny řídit se zákonem o veřejných zakázkách. V rámci výběrových řízení je však podle zákona nezbytné detailně nastavit parametry, aby pořizované produkty či služby odpovídaly požadovaným podmínkám ve zdravotnických zařízeních. Podle odborníků však v nemocnicích chybí odpovědnost za realizaci nákupů, pracovníci ve výběrových řízeních tak nedefinují přesné vlastnosti, ale řídí se především cenou.

„Podmínky pro zadávací řízení jsou nastaveny pro všechny zadavatele shodně a výjimkou nejsou ani nemocnice a oblast nákupu informačních technologií. Otázkou však zůstává, zda jsou dílčí hodnotící kritéria nastavována tak, aby vhodně vyjadřovala vztah ceny a užitné hodnoty,“ uvedl Daniel Kulhavý, člen Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. „Nákupy v nemocnicích jsou také často poznamenány absencí kvalitních vnitřních předpisů, kdy není stanovena odpovědnost za nákupy, a přehazováním odpovědností a povinností z různých oddělení nemocnic mezi sebou,“ doplnil Kulhavý.

Cenu jako primární kritérium ve výběrových řízeních volí nemocnice i kvůli nedostatečným financím. Na tuto skutečnost poukazují i výsledky letošního průzkumu společnosti CompuGroup Medical mezi českými nemocnicemi. V šetření 32 % dotázaných uvedlo, že největší překážkou v rozvoji informačních technologií je nedostatek finančních prostředků. Podle 13 % nemocnic pak účinnějšímu využívání informačních technologií brání chybějící dlouhodobá koncepce. V rámci průzkumu dále pracovníci nemocnic jako problém označili také nutnost dodržování jasných předpisů a vyhlášek a nedostatečnou efektivitu vynaložených prostředků do informačních technologií.

„Z průzkumu mezi tuzemskými nemocnicemi vyplynulo, že pro obnovu informačních technologií mají nedostatek financí. I proto mají zájem tyto omezené zdroje využít co nejefektivněji. Jsou však omezeny chybějící koncepcí na nákup IT a podmínkami zákona o veřejných zakázkách,“ sdělil Petr Šuráň, ředitel divize Nemocniční informační systémy společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví na českém trhu. „Informační systémy pro nemocnice by totiž měly splňovat řadu specifických požadavků, aby lékařům a dalšímu personálu maximálně ulehčovaly každodenní agendu. Ve výběrových řízeních je však náročné určit podmínky tak, aby zahrnovaly veškerá kritéria důležitá pro zdravotníky,“ doplnil Šuráň.

Neefektivní vynakládání finančních prostředků v nemocnicích potvrzuje i letošní kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Ta se zaměřila na čerpání prostředků na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny fakultních nemocnic. Výsledky kontroly poukázaly na fakt, že ministerstvu zdravotnictví chybí střednědobá koncepce pro rozmísťování finančně náročné zdravotnické techniky a ministerstvo nemá ani přehled, kde a kolik přístrojů bylo nakoupeno.

 

O Asociaci pro veřejné zakázky

 

Asociace pro veřejné zakázky je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sídlem asociace je Praha. Asociace zejména vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Asociace sdružuje 3 základní skupiny subjektů – zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu.

 

O společnosti CompuGroup Medical Kontakty

 

CompuGroup Medical je mezinárodní softwarová společnost zaměřená na oblast zdravotnictví. Její softwarové produkty patří v oblasti zdravotnictví k celosvětově nejpoužívanějším. Mezi zákazníky společnosti CompuGroup Medical patří více než 380 tisíc lékařů, zubních lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Společnost působí ve 34 zemích po celém světě.

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 úspěšnou fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Díky propojení firem Medisoft International, DIALOG MIS, SMS a SAKURA Software se společnost stala lídrem tuzemského trhu nemocničních a ambulantních informačních systémů. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců.

 

Kontakty

 

Markéta Kohoutková

PR Director

 

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 773 049 494

e-mail: kohoutkova@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

www.lesensky.cz