Nemocnice Na Bulovce se připojila k preventivnímu programu Oborové zdravotní pojišťovny pomáhající včas odhalovat rakovinu prsu

Autor: redakce | Zpravodaj | 11. 7. 2013

Stop rakovině prsu

Zhoubné nádory prsu se vyskytují převážně v ženské populaci. Pokud jsou zachyceny včas, existuje vysoká, až 95% pravděpodobnost vyléčení.  Nemocnice Na Bulovce se proto připojila k preventivnímu programu Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP 207) pomáhající rakovinu prsu včas odhalovat.

Program zahrnuje klinické vyšetření, vyšetření ultrazvukem či speciálním rentgenem – mamografií. Mamograf může odhalit i tak malý nádor, který není patrný na pohmat v době, kdy žena ještě nepociťuje žádné obtíže. V případě pozitivního nálezu je zajištěna následná péče. Vyšetření je realizováno ve spolupráci s odbornými pracovišti, vybavenými mamografem.
Program je určen ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace. Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.

Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné, OZP hradí péči za pacientky. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření je pacientce předána lékařská zpráva, kterou pak pacientka předá svému registrujícímu lékaři. V případě patologického nálezu má příslušný poskytovatel zdravotních služeb povinnost zajistit následnou péči.
 

 

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908