Nemocnice Na Bulovce: Navýšení platů už od ledna

Autor: redakce | Zpravodaj | 31. 1. 2012

Vedení Nemocnice Na Bulovce rozhodlo o navýšení platů zdravotního personálu o 6,25 procent plošně formou osobního ohodnocení od začátku letošního roku. Finanční udržitelnost navýšení nemocnice plánuje po celý rok 2012 za podmínky ceteris paribus (latinská fráze ceteris paribus, doslova přeloženo „ostatní stejné“, neboli „za předpokladu, že ostatní věci zůstatnou nezměněny“). Navýšený náklad, který v problematice nemocnic představuje nárok pokrytí navýšení platů a růstu vstupních cen z titulu růstu DPH je kryt zdroji kombinujícími navýšení úhradové vyhlášky a vnitřními opatřeními.

Martin Šalek
tiskový mluvčí
602 316 908