Nemocnice během auditu obhájila integrovaný systém řízení

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 7. 2016

Trutnov, 7.7.2016 (Hanycom)

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. na úspěšně absolvovala dozorový audit, při kterém byly prověřeny všechny oblasti zavedeného integrovaného systému řízení. „Na základě výsledků auditu nám byla potvrzena platnost udělených certifikátů uvedených systémů. Kladně hodnocena byla především opatření přijatá ke zlepšování v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,“ vysvětlila manažerka kvality Mgr. Jarmila Ročková. Do cílů organizace na letošní rok byly zahrnuty investice, které by měly zvýšit komfort pacienta a zlepšení prostředí nemocnice. 

„Naše nemocnice nadále prochází přípravou k akreditaci, kterou má v plánu na závěr roku 2016. Nutriční tým se věnuje zkvalitnění stravy, kdy na základě hodnocení spokojenosti maminek při pobytu na porodnici proběhne podrobnější analýza jejich stravovacích potřeb, v úvahu je i možnost výběru ze dvou jídel. Rozšířena by měla být skladba stravy pro ostatní pacienty i zaměstnance nemocnice,“ uvedla Ročková.

V prostoru OLMI bylo zřízeno centrální sběrné místo ke shromažďování biologických vzorků odesílaných na laboratorní vyšetření mimo nemocnici. Zde je materiál evidován a uložen za optimálních podmínek až do odvozu.

Pozornost je věnována také změnám zdravotnické dokumentace. Ta bude přehlednější, měla by snížit administrativní zátěž zdravotníků a současně vyhovovat nárokům akreditovaného zdravotnického zařízení. Nově byly zavedeny systematické interní audity rizikových procesů (zdravotnická dokumentace, léky, anesteziologická a chirurgická péče), které mohou preventivně odhalit možné riziko pochybení personálu. 

 

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, komunikace s veřejností pro Oblastní nemocnici Trutnov

E-mail: hanysova@hanycom.cz, Tel. 777 348 529