Nejnovější poznatky v onkologii přinese Best of ASTRO

Autor: redakce | Zpravodaj | 7. 3. 2018

Praha, 8.3.2018 (Botticelli)

V pondělí 19. 3. 2018 se uskuteční v Kongresovém centru Kunětická Hora akce Best of ASTRO 2017 Czech Republic. O pokrocích v onkologii budou přednášet špičkoví čeští odborníci. ASTRO meeting je jeden z nejuznávanějších světových kongresů v oboru onkologie a Česko se řadí do pouhé osmičky zemí, které mohou prezentovat nejlepší vědecká sdělení na takové vzdělávací akci.

Na základě úspěšného pořádání předchozích dvou ročníků Best of ASTRO získala firma Multiscan, jmenovitě vedoucí ozařoven doc. MUDr. Martin Doležel Ph.D., po úspěšném výběrovém řízení licenci na další ročník této akce pro Českou republiku. Díky tomu se Česká republika zařadila do úzké společnosti 8 zemí světa, které mohou tuto vysoce specializovanou vzdělávací akci pořádat.

Jedná se o licencovanou prezentaci nejlepších vědeckých sdělení, která byla přednesena na nejprestižnějším radiačně-onkologickém sympoziu na světě pod patronátem Americké společnosti pro radiační onkologii (ASTRO) v San Diegu. Přednášky budou probíhat v několika sekcích (nádory trávicího traktu, nádory gynekologické, nádory urologické, nádory plic, nádory hlavy a krku, nádory prsu a další) a budou prezentovány předními renomovanými českými onkology.

Tento edukační kongres, který se bude konat pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, umožní českým onkologům seznámit se s nejaktuálnějšími studiemi a trendy v radiační onkologii přímo v ČR. Letos bude jistě mezi nejočekávanější patřit studie GOG zabývající se úlohou zevního ozáření u žen s rizikovým nádorem děložního těla a studie zabývající se možností zkráceného ozáření u pacientek s karcinomem prsu po úplném odstranění prsu. Obě byly pro svůj význam a aktuálnost prezentovány i v San Diegu na nejdůležitějším plenárním zasedání.

Úspěšná tradice této vzdělávací akce pod patronátem ASTRO je jen dalším potvrzením významného pokroku v radiační onkologii, kterého bylo v České republice v posledních několika letech dosaženo. Díky modernizaci přístrojového vybavení a šíření vědeckých informací jsou tak pacienti léčeni těmi nejaktuálnějšími světovými postupy.