Nebojte se zeptat. Za nižší proočkovanost může i nedostatek informací

Autor: redakce | Zpravodaj | 22. 11. 2018

Praha, 23.11.2018 (GSK)

Proočkovanost populace v posledních letech klesá a lékaři v této souvislosti varují před návratem řady dříve potlačených chorob. Důkazem toho, že nejde o malování pověstných čertů na zeď, jsou lokální epidemie spalniček nebo žloutenky. Podle zjištění farmaceutické společnosti GSK za to ale nenesou vinu pouze ti, kteří očkování z nějakých důvodů zcela odmítají. Podíl na zvýšeném výskytu vážných onemocnění mají také lidé, kteří důležitost očkování sice chápou, ale z různých důvodů nakonec sebe nebo své děti očkovat stejně nenechají.

Odpůrci očkování bývají hlasití a rádi své názory prezentují na veřejnosti. Jak ovšem potvrdil průzkum1 společnosti IQVIA provedený pro farmaceutickou společnost GSK mezi matkami s dětmi ve věku 2 – 6 měsíců, je jich naštěstí stále velmi málo, a neměli by tedy mít na nižší proočkovanosti nijak zásadní podíl. Z výsledků totiž vyplývá, že děti nenechá vůbec očkovat pouze 4,5 % matek. Bezmála 40 % oslovených žen naopak uvedlo, že své děti nechá naočkovat všemi povinnými a zároveň i několika nepovinnými vybranými vakcínami. Dalších 17 % je dokonce rozhodnuto pro všechna nebo téměř všechna nepovinná očkování.

Opakovaně se potvrzuje, že role registrujícího pediatra je v informovanosti klíčová. 9 z 10 žen spoléhá na to, že je bude o všem podstatném informovat pediatr, polovina dotázaných se s problematikou seznamuje na internetu a čtvrtina dá na kamarádky. „Jako problém vnímáme to, že 70 % matek si prvotní informace nikde neověřuje. Jen pětina dotázaných odpověděla, že je následně konzultuje s lékařem,“ uvádí Jakub Hofmann ze společnosti GSK s tím, že právě kvůli zavádějícím informacím, nebo prvotnímu nedostatku relevantních informací lidé očkování odkládají a někteří ho následně vůbec nepodstupují. Děje se tak i tehdy, kdy nemoc, proti které se dá účinně chránit očkováním, vnímají jako velké riziko.

Peníze jsou důležité, ale příspěvky zůstávají nevyužity

Důležitým faktorem je při rozhodování o očkování nepovinnými vakcínami také jejich cena, respektive neznalost toho, že zdravotní pojišťovny na tato očkování přispívají a ochrana se tak stává dostupnější. 40 % maminek například vůbec neví, že děti mají nárok na plně hrazené očkování proti pneumokokům. „To také může být důvodem, proč se vloni úroveň proočkovanosti dětí do jednoho roku věku proti pneumokokům pohybovala jen kolem 70 %, byť jde o plně hrazené očkování,“ komentuje Jakub Hofmann.

Podobná situace je kvůli nízkému povědomí také u očkování proti klíšťové encefalitidě, která patří mezi nemoci s relativně vysokým počtem případů a na účinnou ochranu v podobě očkování je taktéž poskytován příspěvek. Dalším příkladem může být očkování proti meningokokovým infekcím, které 47 % oslovených žen považuje za velmi závažné a uvědomuje si i riziko možného úmrtí. Nízká míra proočkovanosti nejmenších dětí přitom může naznačovat, že rodiče riziko možné nákazy podceňují.

O tom, že zdravotní pojišťovny na očkování proti meningokokům přispívají, ví pouze třetina matek a ani ne pětina ho v letošním roce využila. Finanční příspěvek nebo plně hrazené očkování přitom výrazně zvyšují zájem o vakcíny. „Dvě třetiny žen v průzkumu uvedly, že by své dítě nechaly proti meningokokovým infekcím skupiny B očkovat v případě, že by bylo plně hrazeno pojišťovnou. Čím menší je finanční dopad na rodinný rozpočet, tím větší je ochota očkování podstoupit. Důležitá je proto osvěta a dobrá informovanost. Finanční příspěvek totiž poskytují všechny zdravotní pojišťovny. Rodiče o tom ale často neví," říká Jakub Hofmann

Výši příspěvků na nepovinná očkování pro příští rok zatím zdravotní pojišťovny nezveřejnily. Lze ovšem očekávat, že budou i nadále součástí jejich preventivních balíčků. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ovšem nejvyšší příspěvek ve výši 2500 Kč na očkování dětí proti meningokokům nabízí pouze do konce letošního listopadu. Výši aktuálních příspěvků pro děti a dospělé nabízených jednotlivými pojišťovnami ukazuje následující tabulka, v níž ale nejsou zohledněny další možné příspěvky v rámci interních pravidel jednotlivých pojišťoven. Detailní podmínky získání příspěvku na nepovinná očkování si klienti musí ověřit u své zdravotní pojišťovny.

Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování proti meningokokovým onemocněním v roce 2018:

Zdravotní pojišťovna

Základní příspěvek pro dítě

Základní příspěvek pro dospělého

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 

do 30. listopadu 2018 2500 Kč

500 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna

 

500 Kč

500 Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

1500 Kč

1000 Kč

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

 

1000 Kč

500 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna

300 Kč

300 Kč

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

 

1000 Kč

1000 Kč

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 

800 Kč na každou dávku

400 Kč

Zdroj: zdravotní pojišťovny

Reference:

  1. Průzkum připravený společností IQVIA na základě zadání společnosti GSK probíhal na území celé České republiky. Sběr dat byl realizován v období červenec – srpen 2018 ve skupině matek s dětmi ve věku 2 – 6 měsíců. Celkem bylo dotázáno 199 žen. Vzorek pro dotazování byl vytvořen pomocí kvótního výběru. Průzkum byl realizován pomocí osobního dotazování (F2F). K průzkumu byl použit strukturovaný dotazník, který připravila společnost IQVIA na základě zadání společnosti GSK.

Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-18/OVZ pro vakcínu Synflorix je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Bexsero je vakcína proti meningokokům skupiny B a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Vakcinační akce č. j.: 59391/2017-11/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.