Na ústecké univerzitě budou vyvíjet technologie využitelné v onkologii

Výzkumníci centra mimo jiné studují využití speciálních polymerů pro cílenou dopravu léčiv do nádorových buněk, například glioblastomu, velmi agresivního mozkového nádoru. Další prací výzkumníků je také vývoj specializovaných mikrozařízení, takzvaných mikrofluidních čipů pro biologické aplikace.

 

„Tato zařízení mohou na základě analýzy složení krve zrychlit a zpřesnit diagnostiku nádorových onemocnění. Vedle toho vyvíjíme aplikace, které mohou zjišťovat přenos léčiv přes tkáňové bariéry do nádoru nebo simulovat vlastní nádor. To by mohlo v budoucnu omezit testování na zvířatech a zrychlit analýzu nových léčiv,“ uvedl vedoucí centra Jan Malý.

 

Pracovníci centra jsou zapojeni do několika projektů základního i aplikovaného výzkumu a úzce spolupracují s řadou institucí a firem v Česku i zahraničí. „Společně s průmyslovými partnery vyvíjíme speciální materiály na bázi chemicky modifikovaných nanovláken a chemicky upravených polymerních nanovrstev, které by mohly být využity ve filtračních médiích s antimikrobiálním účinkem nebo jako membrány pro selektivní záchyt plynů,“ uvedla zástupkyně vedoucího centra Pavla Čapková.

 

CENAB sídlí v areálu univerzitního kampusu, v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů dokončené v roce 2020. Je vybavené moderními laboratořemi a kromě jiného je jeho úkolem také zajišťovat výuku studentů UJEP.