Na ortopedii operují náhrady kloubů i po devadesátce

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 7. 2016

/Trutnov, 7. 7. 2016/  Ortopedické oddělení trutnovské nemocnice je centrem zájmu lidí s bolestmi kyčlí, kolen, ramen a dalších kloubů. Velký zájem je o umělé náhrady kloubů – ty zde operují lidem v mládí i ve vysokém stáří. „Nejčastěji implantujeme endoprotézy kyčelního kloubu, nepatrně menší je počet endoprotéz kolena,“ říká primář oddělení MUDr. Petr Pátek. Novinkou je rozšíření operativy o revizní operace endoprotéz, tedy o výměnu již opotřebovaných nebo uvolněných umělých kloubních náhrad a nově zde také provádějí endoprotetiku ramene. „Do našeho spektra výkonů jsme zařadili v současné době preferované výkony v oblasti hlezna a přednoží. Aktuálně připravujeme vznik samostatného pokoje pro pacienty s infekčním onemocněním pohybového aparátu,“ vysvětluje Petr Pátek. Zeptali jsme se ho:

Existují nějaké novinky v náhradách kloubů?

Novinky v endoprotetice se týkají především materiálového složení, slibně se jeví stabilizace polyetylénové části kloubní náhrady vitaminem E. V revizní operativě (výměně již opotřebovaných náhrad) a složitých primárních případech se nám osvědčilo použití modulů z trámčitého kovu, titanu či tantalu.

 

Můžete uvést věk nejstaršího a nejmladšího operovaného pacienta?

Celkově je poměr vyrovnaný, pro úrazy a poúrazové stavy pohybového aparátu ošetřujeme častěji mladší muže, pro deformity přednoží a pokročilejší stádia artrózy spíše ženy dříve narozené. Věkové limity pro implantaci endoprotézy nejsou dané, vždy záleží na indikaci, zdravotním stavu a schopnostech klienta. Nejstaršímu pacientovi bylo 95, nejmladšímu 28.

Podle čeho usoudíte, že je třeba totální náhrady?

V doporučení k operačnímu zákroku hrají roli hlavně potíže, které klient udává, nejčastěji jsou to bolesti, omezení pohybu, dále je to pak klinický nález – tedy, jak je postižená část těla deformovaná, jak je omezena její funkce. A samozřejmě pak nález z rentgenu či dalších zobrazovacích technik. 

 

Jak dlouho operace náhrady např. kolenního kloubu trvá?

Čistý operační čas je asi 40 – 90 minut, záleží na konstituci pacienta a na míře poškození operovaného kloubu. 

Za jak dlouho se aktivní člověk může vrátit například ke sportu?

S návratem ke sportovním aktivitám po umělé kloubní náhradě obecně doporučuji vyčkat alespoň půl roku od operace. Tento údaj ale berte s rezervou – roli hraje opět především konstituce klienta a také sport, který chce provozovat. Jistě nebudeme klienty zrazovat od jízdy na kole, plavání nebo pěší turistiky, naopak návrat k adrenalinovým, kontaktním nebo skokovým sportům je podle mého názoru problematický. 

 

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, komunikace s veřejností pro Oblastní nemocnici Trutnov

E-mail: hanysova@hanycom.cz, Tel. 777 348 529