Na konferenci Zdravotnictví 2017 se řešil nedostatek zdravotníků a složitý úhradový mechanismus

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 11. 2016

Praha 2. listopadu 2016 – Konference Zdravotnictví 2017, kterou pořádají Unie zaměstnavatelských svazů a divize Medical Services z vydavatelství Mladá fronta přinesla řadu novinek. Jak ale potvrdila řada přednášejících, mnoho problémů v systému zůstává neřešená – zejména nedostatek zdravotníků a složitý úhradový mechanismus.

 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dnes na konferenci Zdravotnictví 2017 uvedl, že nebere nedostatek zdravotníků v ČR na lehkou váhu a pro příští rok počítá s dalším navýšením tarifní složky platu, a to již po třetí v řadě. „Motivací pro zdravotníky je vedle zlepšení systému vzdělávání samozřejmě i platové ohodnocení. V tomto ohledu to není ve stádiu slibů, tato vláda navýšení realizovala opakovaně a ještě jednou jej provede k 1. lednu 2018, a to potřetí vždy o 10 %, tudíž celkem o 30 %. Jde o v minulosti nebývalé navýšení,“ uvedl na konferenci ministr zdravotnictví Němeček.

 

Jak ministr dále připomněl, zákon č. 95/2004 „o postgraduálním vzdělávání lékařů“ bude 9. listopadu procházet třetím čtením ve sněmovně. Ke konci letošního roku předpokládá Svatopluk Němeček také ukončení projednávání zákona o vzdělávání sester. Novinkou je spolupráce resortu s ministryní školství mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou na společné podpoře absolventů lékařských fakult. „Naší snahou je navýšit počty absolventů o 25%. Z informací jednotlivých fakult víme, že studentů je převis,“ řekl ministr zdravotnictví Němeček.

 

K podpoře vzdělávání zdravotníků se připojil také prezident Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, který na konferenci oznámil zahájení kampaně pro studium na středních zdravotnických školách Studuj zdrávku. Ta by měla napomoci propagovat sesterskou profesi a ovlivnit tak do budoucna navýšení počtu absolventů těchto škol.

 

Novinkou je každoročně nově připravený úhradový mechanismus pro platbu za zdravotní péči pro příští rok. Tzv. úhradová vyhláška přinese v příštím roce o dalších 13 miliard korun navíc oproti roku předešlému. Jak ale na konferenci uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friendrich, pro rok 2017 bude vyhláška deficitní. „Systém bude v roce 2017 a zejména v červnu 2018 bude deficitní. Očekávám, že v systému bude chybět dvě až tři miliardy korun, navíc ještě více deficit prohloubí 500 milionů na předpokládané snížení doplatků na léky a 700 milionů korun v souvislosti s nově vznikajícím seznamem zdravotních výkonů,“ sdělil prezident Friedrich, který se přimlouvá za úplné zrušení úhradové vyhlášky, považuje ji za nevhodný nástroj řízení výdajů zdravotnického systému. 

 

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na konferenci zdůraznil, že zdravotníci jsou stále extrémně přetěžováni, nemají čas na rodinný život, objem jimi poskytované péče o druhé je na ně moc a proto odchází do jiných oblastí. Zároveň uvedl, je pro otevření daňového systému a větší solidaritu systému i v jeho financování. „Nejhorším plátcem v solidárním systému je stát, je to velmi nedůstojný postoj. Otázku vyrovnání financování ze strany OSVČ, státu a zaměstnanců bude do budoucna nutné otevřít. Zároveň by bylo přínosné vrátit cenovou regulaci léků a zdravotnických prostředků do gesce ministerstva financí,“ domnívá se předseda Středula. 

 

Situaci lékařů zhodnotil prezident České lékařské komory Milan Kubek.  „Jde o personální devastaci. Zajištění péče v přiměřeném čase a místě je v ČR možný pouze za soustavného porušování zákonů v ČR, zejména zákoníku práce. V březnu nemocnice hledaly 1000 lékařů, pokud by dodržovaly zákony (zákoník práce), byl by požadavek ještě mnohem vyšší. Ročně odchází 400 lékařů, kteří také stárnou, pro mladé muže není studium atraktivní. České lékaře nahrazuje 2 557 cizinců ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska,“ řekl prezident Kubek s tím, že čeští zaměstnanci jsou uměle udržováni v chudobě a nízké mzdy znamenají nízké odvody.

 

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s jednasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji. Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro a portál Euro.cz. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 19 specializovaných online titulů. Od roku 2010, kdy byla založena divize Medical Services, vydavatelství nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Projekty divize se realizují za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů.

 

 

Kontakt

Mgr. Pavlína Míčová

PR Manager
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
tel. +420 225 276 484
e-mail: micova@mf.cz

web: www.mf.cz