Na Bulovce vzniklo centrum péče o ženy s dětmi s podezřením na vývojovou vadu

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 24. 2. 2023

Podrobné screeningové vyšetření plodu, při kterém je možné odhalit vrozené vady, ženy podstupují kolem 20. týdne těhotenství. „V případě, že je diagnostikováno podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu, je důležité zbavit rodiče nejistoty, poskytnout jim možnost dozvědět se, co čeká jejich dítě, ale i je samotné, a jaké kroky budou následovat,“ uvedl přednosta Zikán.

„Díky nastavené mezioborové spolupráci jsme schopni na jednom místě nabídnout jasný plán optimální péče, bez nutnosti složitě se objednávat do jiného specializovaného zařízení,“ doplnil garant centra, primář oddělení dětské chirurgie a traumatologie Jan Škvařil.

Na práci centra se podílí kromě personálu gynekologicko-porodnické kliniky a dětské chirurgie také neonatologické a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Operativně se dají řešit například vývojové vady trávicího traktu. „Každá vrozená vývojová vada by měla být průběžně kontrolována až do dospělosti,“ dodal Škvařil.

V nově vzniklém centru mohou těhotné ženy absolvovat sérii podrobných odborných vyšetření a konzultací všech prenatálně zjištěných chirurgických diagnóz včetně genetického poradenství.

Vrozené vývojové vady jsou například postižení orgánů nebo končetin, může se jednat o rozštěpy, například obličeje nebo břišní stěny, syndromy ovlivňující fyzický nebo mentální vývoj jako Downův, Edvardsův, Patauův nebo Turnerův a vrozené nemoci jako cystická fibróza ovlivňující činnost plic, fenylketonurie, tedy porucha metabolismu látky vznikající v tělě při produkci bílkovin, svalová dystrofie nebo porucha srážlivosti krve.

V Praze je šest porodnic, ve dvou největších – Ústavu pro matku a dítě v Podolí a na Gynekologicko-porodnické klinice VFN zvané U Apolináře – se rodí ročně kolem 5000 dětí. Na Bulovce je to kolem 2700 dětí. V metropoli často rodí i ženy ze Středočeského kraje a dalších regionů. Ročně se v Praze narodí asi 15.000 dětí.