Most nabízí až dva miliony korun lékařům za vybudování ordinace

Autor: Redakce | Zpravodaj | 2. 5. 2023

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele města v daném oboru. V rozpočtu radnice na program vyčlenila čtyři miliony korun. Hlásit se mohou lékaři do konce července. Do konce září město rozhodne o poskytnutí dotace. Předložit musí žadatel kromě dokladu o vzdělání také prohlášení minimálně dvou zdravotních pojišťoven s významným zastoupením pojištěnců z Mostu.

Ordinace musí být zprovozněna do šesti měsíců od poskytnutí dotace. Podmínkou přidělení dotace je zajištění provozu ordinace minimálně pět let od zahájení provozu. Žadatel se ve smlouvě s městem zaváže, že bude mít do tří let od obdržení dotace zaregistrováno minimálně 1000 pacientů.

Finanční motivace je jednou z cest, jak se snaží města a obce v regionu získat lékaře. Někde lákají na zařízené bydlení. Ústecký kraj a Krajská zdravotní, která zřizuje sedm nemocnic v regionu, nabízí stipendia pro studenty zdravotnických oborů.

Ze zdravotnické studie obyvatel Ústeckého kraje, jejíž závěry na začátku roku představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, vyplynulo, že mezi slabé stránky zdravotnictví na severu Čech patří zejména snižující se kapacita praktických lékařů. Tento problém dále umocňuje jejich stárnutí, více než 40 procent praktiků je ve věku nad 60 let. Ještě horší je situace u pediatrů. V tomto případě je téměř polovina z nich ve věku nad 60 let.