Modernizace onkologického centra v Ústí končí, stála 300 milionů

Ústí nad Labem 19. února (ČTK) – Modernizace onkologického centra v Ústí nad Labem končí. Zbývá postavit parkoviště a zřídit terapeutickou část. Náklady činily 300 milionů korun. Krajská zdravotní (KZ), pod niž centrum patří, má ještě v plánu obnovu lineárního urychlovače a pořízení automobilů pro mobilní hospic, který pečuje o umírající pacienty. ČTK to dnes řekl ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Centrum komplexní onkologické péče v areálu V Podhájí má novou fasádu, budova je zateplena, vyměněna jsou okna. Součástí areálu je kromě onkologického oddělení i oddělení nukleární medicíny a ke konci loňského roku otevřená lékárna.

Připravuje se stavba parkoviště včetně oplocení a vjezdových bran, zřízení terapeutické části a prostor pro příjem a skladování radiofarmak. „S dokončením uvedených připravovaných zakázek se počítá do konce pololetí roku 2018,“ řekl Fiala. Poslední etapa prací vyjde zhruba na 8,5 milionu korun. Celkové náklady byly téměř 300 milionů korun včetně DPH, které KZ pokryla z dotací, část zaplatil Ústecký kraj, jenž je stoprocentním vlastníkem společnosti.

Další nutnou investicí v centru je pořízení nového lineárního urychlovače, který se používá k ozařování zhoubných nádorů. Životnost současného pomalu končí. KZ proto chce ministerstvu zdravotnictví předložit žádost o jeho obnovu.

Investovat chce KZ také do pořízení automobilu pro mobilní hospic, jenž pečuje o umírající pacienty nejen onkologické, ale i s jiným onemocněním, kteří si přejí zemřít doma. Rodina pacienta tak má zajištěnu čtyřiadvacetihodinovou dostupnost sesterské a lékařské péče. „Mobilní hospic druhé vozidlo již nutně potřebuje, neboť s jedním automobilem lze těžko zvládat narůstající počet pacientů. V plánu je pořízení dvou služebních vozidel pro mobilní hospic, pořízení jednoho bude hrazeno z účtu, na kterém se nyní scházejí příspěvky od různých dárců,“ řekla ČTK lékařka z oboru paliativní péče Jana Dušánková.

Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice je v provozu od roku 2014 a pečuje i o dětské pacienty, a to ze spádové oblasti Ústecka, Děčínska a Teplicka. „Od zahájení provozu bylo v péči mobilního hospice téměř 370 pacientů, v loňském roce 116 pacientů,“ uvedla Dušánková.

fir kš