Mladoboleslavská nemocnice letos sjednotí laboratoře do jednoho pavilonu

Vzorky zpracovává nemocnice ve třech laboratořích, hematologické, biochemické a mikrobiologické. „Do této doby sídlily tyto laboratoře odděleně v areálu nemocnice, hematologická laboratoř se nacházela v prvním poschodí pavilonu C, biochemická laboratoř ve druhém poschodí téhož pavilonu a oddělení klinické mikrobiologie je umístěno ve vzdálené historické budově v Palackého ulici. Stávající prostory jsou již v nevyhovujícím stavu a neodpovídají požadavkům moderních laboratoří,“ uvedla Kopalová.

 

Centrální příjem materiálu podle Kopalové usnadní manipulaci se vzorky i zadávání požadovaných vyšetření do laboratorního informačního systému. „Blízkost všech uvedených laboratoří umožní analytickým pracovníkům laboratoří komplexní pohled na pacienta, možnost doplnění dalších vyšetření či spolupráci s lékaři,“ uvedla primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jarmila Obernauerová.

 

Vzorky se mají do centrálního příjmu dostávat pomocí potrubní pošty, která by měla být hotova do konce letošního roku. Potrubí zkrátí dobu čekání na výsledky, zejména u pacientů urgentního příjmu a oddělení navazující péče. Součástí úprav je i dodávka moderních přístrojů. Nemocnice vybaví laboratoř novými automatizovanými analytickými systémy, které urychlí zpracování výsledků.