Mezinárodní konference ozřejmí, jak karanténa ovlivňuje poruchy příjmu potravy

Autor: redakce | Tisková zpráva | 31. 3. 2021

Tisková zpráva
Praha, 31. 3. 2021


Poruchy příjmu potravy postihují až 70 milionů lidí v celém světě a mají nejvyšší úmrtnost ze všech duševních onemocnění. Jaký vliv na péči o tyto pacienty má pandemie a karanténní opatření? Jak pomáhat dětem, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním? A jaké jsou současné možnosti komplexní léčby poruch příjmu potravy? Na tyto
a mnoho dalších otázek z oblasti prevence i klinické praxe odpoví ve svých přednáškách odborníci nejen z České republiky, ale i zahraničí na XIII. m
ezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, kterou pořádá Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a E-clinic.

„O zkušenostech s pandemickou situací v klinické praxi bude na konferenci několik přednášek, s tímto tématem se ale pojí další aktuální témata, jako je dostupnost odborné péče, definice minimálních standard péče, další vzdělávání odborníků multidisciplinárních týmů, vliv excesivního cvičení na průběh onemocnění a další,“ naznačuje rozsah problematiky předsedkyně konference prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, která je rovněž předsedkyní Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

XIII. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

15.–17. dubna 2021

Místo:

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Konference proběhne online

www.ecinstitut.cz/konference

E-mail: konference@ecinstitut.cz


Roste počet dětí, které „dědí“ nemoc po rodičích

Klinická psycholožka působící na nizozemské Radboud University Nijmegen a Artic University Tromsø Dr. Karin Van Doesum představí metodiku ChildTalks+ zaměřenou na podporu dětí z rodin zasažených duševním onemocnění rodičů. Metodika byla vyvinuta v roce 2008 v Holandsku a byla již testována a zavedena v Portugalsku a Norsku. Karin Van Doesum, která se na vývoji metodiky podílela, nabídne výcvik v rámci grantové podpory i v České republice (podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP) za spolupráce 1. LF UK, E-clinic a Arctic University Tromsø. „Zájem o tuto problematiku je dán nárůstem poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů v rodinách, kde už se onemocnění vyskytuje v druhé i třetí generaci. V onemocnění hraje roli řada biologických faktorů, jako je genetika, ale také výchova a způsob stravování v rodinách od časného dětství. Snažíme se tedy působit na rodiny v riziku a hledat protektivní faktory, jak ovlivnitelná rizika snížit,“ vysvětluje předsedkyně konference prof. Papežová.

Anorexie naruby
Třídenní konference bude rozdělena do několika sekcí, například: Děti a adolescenti; Terapie: somatická komorbidní onemocnění a mikrobiom; Interdisciplinární spolupráce a sport. Mezioborově budou pojaty i zahajovací přednášky zahraničních odborníků.
Jeden z příspěvků zařazených do bloku Interdisciplinární spolupráce a sport, se bude věnovat například tématu Bigorexie známé také jako Adonisův komplex. Onemocnění je zařazeno do psychiatrické klasifikace jako svalová dysmorfofobie, ale pro své příznaky je nazýváno anorexií na ruby, protože je u mužů rovněž spojeno s ideálem krásy (výrazné svaly s minimem tuků) a je podobně ukrýváno jako anorektické obtíže s pocity studu i následnou izolací. Pacienti často odmítají odbornou pomoc i při závažných tělesných i psychických následcích, proto statistické údaje o onemocnění u nás nemáme. Z klinické praxe se s problémem setkávají především fyzioterapeuti a sportovní lékaři.

Jez a sportuj
Řada příspěvků se bude věnovat třeba problematice sociálních sítí v souvislosti poruchami příjmu potravy, komorbidním onemocněním, terapeutickým a preventivním programům. Kromě přednášek proběhnou v rámci konference také workshopy zaměřené na klinickou praxi a prevenci. V sobotu je na programu i workshop pro veřejnost s volným přístupem se zaměřením na poruchy příjmu potravy v souvislosti se sportem, jehož hostem bude olympijská reprezentantka Gabriela Soukalová.

Konference se bude konat online. Registrování účastníci obdrží před konáním konference link. Více informací včetně kompletního programu naleznete na stránkách http://konference.ecinstitut.cz

Registrace zde: http://konference.ecinstitut.cz/konference/prihlaska-ucastnika


Zájemci z řád novinářů mohou zažádat o volný vstup na konferenci na adrese konference@ecinstitut.cz, odkud posléze obdrží link na konferenci.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

  1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

O E-clinic
Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch, z.ú., je nezisková organizace, která má více než dvacetileté zkušenosti s léčbou a prevencí poruch příjmu potravy a dalších duševních onemocnění (jako je ADHD v dospělosti). Cílem instituce je vyvíjet snadno dostupné „evidence-based“ služby zaměřené na podporu duševního zdraví, přispívat k včasnému nalezení adekvátní pomoci pro lidi, kteří duševním onemocněním trpí, a k destigmatizaci duševních onemocnění a jejich léčby.