Masarykův onkologický ústav zřídil za 80 milionů plicní centrum

Svobodová připomněla, že Masarykův onkologický ústav se řadí k významným centrům léčby rakoviny plic a průdušek. Dosud ale neměl specializované centrum. Každoročně ústav ošetří více než 700 pacientů s touto diagnózou, přičemž 250 má systémovou protinádorovou léčbu a 150 radioterapii. „Pokroky v diagnostice a léčbě rakoviny plic z posledních let dávají naději, že tito pacienti budou mít větší šanci na vyléčení nebo alespoň prodloužení života, pokud se k léčbě dostanou včas. V ústavu jsme proto investovali téměř 80 milionů Kč, abychom rozšířili naše kapacity a nabídli větší a rychlejší pomoc nemocným s rakovinou plic,“ uvedl Svoboda.

 

Nové centrum pneumologie a intervenční bronchologie, zkráceně plicní centrum, má ambulance specializující se na nádory plic a průdušek. „Má špičkově vybavené moderní prostory a zkušení odborníci nabídnou pacientům s rakovinou plic komplexní péči na jednom místě,“ uvedl primář centra Pavel Turčáni. V centru jsou i ambulance pro léčbu nemocí, které s rakovinou plic nebo onkologickými nemocemi souvisejí. Důležitá je podle ústavu i návaznost na ostatní pracoviště jako například molekulární patologie, radiační onkologie a podobně.

 

Podle Svobodové většina ze 7000 pacientů, kteří ročně zjistí rakovinu plic, přijde k lékaři v pokročilém nebo nevyléčitelném stadiu. „Důsledkem je, že se méně než pětina dožije pěti a více let. Nepříznivou situaci zhoršila i pandemie covidu,“ poznamenala Svobodová. Podle ředitele Svobody nelze vyloučit další vlny covidu.