Masarykův onkologický ústav má látku pro odhalení nádorů mozku

Brno 24. března (ČTK) – Masarykův onkologický ústav v Brně začal vyšetřovat pomocí nového radiofarmaka, které pomáhá lépe odhalit nádory mozku a efektivněji je léčit. Novinářům to dnes řekli zástupci ústavu. Při injekční aplikaci zachytí látku v těle pacienta nádorové buňky, nádor se tím krátkodobě zvýrazní a lékaři ho mohou na přístrojích lépe rozpoznat. Loni se podařilo látku 11C-Methionin zaregistrovat a od letošního března ji ústav používá, přičemž použití nově hradí zdravotní pojišťovny.

Díky aplikaci látky a vyšetření na pozitronové emisní tomografii mohou lékaři přesně určit rozsah nádoru na mozku, tím mohou být přesnější léčbě spočívající v operacích, radioterapii, chemoterapii a podpůrné léčbě. Celkově to může podle odborníků vést ke zlepšení kvality života pacienta nebo k jeho prodloužení.

Náměstek pro vědu a výzkum ústavu Tomáš Kazda uvedl, že nejčastějším a nejagresivnějším mozkovým nádorem u dospělých je glioblastom. Pro lepší odhalení rozsahu nádoru ústav vyvíjel nové radiofarmakum už od roku 2009 spolu s Ústavem jaderního výzkumu Řež (ÚJV). V letech 2012 až 2014 byl klinicky testován, podle primářky oddělení klinických hodnocení Reginy Demlové studie ukázala bezpečnost, účinnost a pozitivní přínos přípravku. „Zjistili jsme, že radiofarmakum v době jeho účinnosti vychytává ve zvýšené míře především živá nádorová buňka, nikoli zdravá mozková tkáň. Proto se nám potom zobrazuje tkáň, kde jsou aktivní nádorové buňky,“ uvedl ředitel ústavu Marek Svoboda. Podle něj ústav podal látku při studii 20 pacientům, nyní ho dostali další tři. Týdně je ústav schopný ho podat jednomu až dvěma pacientům.

Látka se aplikuje injekčně, účinnost je do půl hodiny. „Veškerá výroba, kontrola kvality a aplikace pacientovi tak musí proběhnout s absolutně minimální časovou prodlevou,“ uvedl manažer výzkumu a vývoje ÚJV Jan Adam.

Podle Svobody se každý rok v České republice objeví přes 800 pacientů s primárním zhoubným nádorem mozku, který v mozku přímo vznikl, a dalších více než 1000 pacientů, kterým lékaři zjistí mozkové metastázy z jiného nádorového onemocnění. Oba případy nádorů mozku pacienty ohrožují na životě.