Magistrát uspořádá kongres o stavu a rozvoji zdravotnictví v Praze

„Bude to zahájení něčeho dlouhodobého. Konkrétním výstupem nebude, že podepíšeme nějakou smlouvu, ale spíše uvědomění si situace a kontextu, ve kterém se pohybujeme. Bude to hlavně v té rovině ideové. Rádi bychom reflektovali zkušenosti a poznatky,“ řekla Johnová. Kongres by se měl opakovat v létě příštího roku.

 

Téma kongresu

Diskutovat se bude o stárnutí populace a s tím spojenými nemocemi, jako jsou Alzheimer, demence, zhoubné nádory a další. „Máme obrovské množství diabetes v ČR,“ řekl Dušek. Věnovat se budou účastníci kongresu dostupnosti péče a její zajištění, a to v Praze i Středočeském kraji. Zdravotnictví v Praze totiž vyhledávají i mimopražští lidé.

 

Zabývat se budou rovněž prevencí a tzv. screeningovými programy. „Musíme se věnovat prevenci, která není v Čechách vůbec dobrá,“ řekl Dušek. Screening v Praze je pak podle něj vůbec nejhorší v Česku. Na program se dostane rovněž téma očkování, a to nejen proti covidu-19, ale rovněž proti dalším nemocem.

 

Hygienici by rádi seznámili účastníky kongresu mj. s informacemi o trasování pacientů nakažených covidem. „Naučili jsme se komunikovat, takže my dnes již velice dobře komunikujeme se záchrannou službou, hasiči nebo policií,“ řekla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

 

Registrace na kongres

Kongresu se budou moci zúčastnit odborníci i veřejnost. Je ale třeba se na něj zaregistrovat na webové stránce www.zdravotnickykongres.cz. „Rádi bychom tu stránku nechali spuštěnou napořád a přidávali tam informace. Je především pro odbornou veřejnost, ale mohou se zaregistrovat i laici,“ řekl ředitel magistrátního odboru zdravotnictví Martin Ježek.