Machavert představil svého kandidáta na léčivo proti rakovině – nový přípravek MP1000 na bázi bioaktivních fosfolipidů vyniká protinádorovou aktivitou v lidských pevných karcinomech s mutací KRAS a hematologických nádorech

Aurora, Colorado, 26. listopadu 2018 / Praha, 10. prosince 2018 (Machavert Pharmaceuticals) – Machavert Pharmaceuticals, česko-americká společnost zabývající se vývojem nových léčiv zaměřených na bioaktivní fosfolipidy s protinádorovými účinky, nedávno představila působivé výsledky svého preklinického výzkumu. Na mezinárodní výroční konferenci spolupořádané Evropskou organizací pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC), Národním institutem zdraví (NIH) a Americkou asociací pro výzkum rakoviny (AACR) v irském Dublinu společnost oznámila významný posun ve vývoji svého kandidáta na léčivo pod označením MP1000.

Prezentované výsledky demonstrovaly protinádorovou aktivitu MP1000 proti širokému rozsahu typů modelů rakoviny včetně pevných nádorů s mutací KRAS a modelů tekutých nádorů. „Nádory s mutací KRAS představují až 30 % všech typů rakoviny a možnost nového unikátního terapeutického přístupu bude velkým přínosem pro pacienty, kteří mají v současnosti velmi omezené možnosti cílené medicínské léčby,“ řekl Dr. Neal Goodwin, ředitel výzkumu a vývoje v Machavertu.

Rovněž jsme pozorovali potlačení růstu nádoru u agresivního typu non-Hodgkinova lymfomu (NHL), akutní myeloidní leukémie (AML) a mnohočetných myelomů. MP1000 lze navíc připravit ve formě nanočástic, které v sobě mohou uzavřít další léčivo a které v testech díky vylepšenému doručování lékové formy ukázaly výrazné zlepšení celkové protinádorové aktivity proti lymfomu,“ doplnil
k dosavadním skvělým výsledkům kandidáta na léčivo Dr. Goodwin.

Účinnost MP1000 jako monoterapie je v současnosti zkoumaná na modelech nádorů se simulovaným lidským imunitním systémem. Tento kandidát na léčivo se tak posouvá do stádia provádění studií potřebných k povolení započetí klinických zkoušek na lidských pacientech, které schvaluje americký Úřad pro kontrolu potraviny a kontrolu léčiv (FDA).

Původní inspirací k aktuálnímu kandidátovi na léčivo proti rakovině byl český potravinový doplněk Ovosan s biologicky aktivními fosfolipidy, který je v současné době užíván zejména pro své imunostimulační a regenerační účinky. Výrobcem tohoto doplňku stravy je od devadesátých let česká firma Areko, kterou vlastní Pavel Jirkovský. A právě jeho syn, mladý vědec Jakub Stazsak-Jirkovský, založil před čtyřmi lety v USA společnost Machavert, která pokračuje ve výzkumu fosfolipidů a má naději posunout léčbu rakoviny opět o kousek dál.

O společnosti Machavert Pharmaceuticals

Machavert je společností zabývající se vývojem léčiv v preklinické fázi vývoje, přičemž se specializuje na obtížně léčitelné typy rakoviny a nádory s nižším stupněm výskytu. Soustředí se na pokročilé terapie vycházející z její patentované platformy založené na bioaktivních fosfolipidech pro léčbu různých typů rakoviny v onkologii hematologických a pevných nádorů. Fosfolipidová platforma je také kombinovaná s jinými malými molekulami se zaměřením na precizní (cílenou) medicínu a imuno-onkologii.