Lékový ústav loni udělil pokuty za 42,5 milionu korun, meziročně o třetinu méně

Aktuálně | 17. 1. 2023

Pokutovat může SÚKL za porušení deseti různých zákonů – kromě zákonů o léčivech a cenách například také o veřejném zdravotním pojištění nebo zdravotnických prostředcích. „Pravidelně provádíme inspekce u regulovaných subjektů, kolegové aktivně monitorují situaci v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků a jednají také na podnět veřejnosti nebo třeba policie a dalších správních orgánů,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

Loni ústav vydal 244 rozhodnutí o uložení správního trestu s pokutami v celkové výši 42,48 milionu korun a 17 napomenutí. Nejčastěji se úředníci SÚKL setkávali s porušením zákona o léčivech. Většina pokut byla v řádu desetitisíců korun.

„Pokuty byly uděleny například za porušení správné lékárenské praxe, nedostatky ve vedení evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků v lékárnách. Objevily se také případy, kdy došlo k výdeji léčivých přípravků i přesto, že byla tato léčiva stahována z oběhu,“ uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Pokuty za nelegální distribuci léků do zahraničí loni přesáhly 11,3 milionu korun. Ministerstvo zdravotnictví loni zakázalo vývoz některých léčiv mimořádným opatřením, za jeho porušení SÚKL udělil pokuty za dalších 3,38 milionu korun. Další pokuty ve výši 2,53 milionu korun dostaly firmy, které neoznámily ústavu dopředu záměr vybrané léky do zahraničí vyvézt.

„Distribuce léčivých přípravků do zahraničí má svá pravidla. Na SÚKL se každý den zabýváme dostupností léčiv a vyhodnocujeme jejich nahraditelnost. Pokud u některého z léčivých přípravků s nahlášeným přerušením dodávek zjistíme, že není nahraditelný, ověřujeme i jeho vývoz do zahraničí,“ popsala Storová.

Pokud SÚKL zjistí, že dostupnost na českém trhu je vývozem ohrožená, informuje ministerstvo zdravotnictví, které může vývoz konkrétního léčiva zakázat nebo ho přidat na seznam, kde vývoz podléhá předchozímu ohlášení lékovému ústavu. Ten pak dodržování těchto opatření kontroluje.

 

Pokuty udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv:

Rok20222021202020192018
Částka (mil. Kč)42,4869,533,5442,0625,10

Zdroj: SÚKL (2022), výpočet ČTK z dat z předchozích let

van rdo