Lékařské zprávy jsou stále předávány přes pacienty, postup je však nezákonný

Autor: redakce | Zpravodaj | 26. 2. 2013

Brno, 27. února 2013

Čeští zdravotníci si nejčastěji předávají lékařské zprávy přes pacienta. Tento způsob je však podle odborníků nedostatečný a znamená nedodržení zákonných povinností. Lékařům tak může být udělena pokuta až do výše 100 tisíc korun. Samotný zákon ale nespecifikuje správnou cestu, jak si mají zdravotníci dokumenty předávat.

Novelizovaný právní předpis zákona o zdravotních službách udává povinnost, že odborní lékaři musí po vyšetření pacienta předat zprávu o poskytnutých službách jeho praktickému lékaři. Tato legislativní změna, která je platná od 1. dubna 2012, však vůbec neřeší vhodnou formu komunikace mezi zdravotníky. Dokumenty by měly být předány prokazatelnou a bezpečnou cestou, aby nedošlo k vyzrazení citlivých informací. Podle právních expertů je pro naplnění zákonné povinnosti nedostatečné doručení lékařské zprávy přes pacienta, stejně jako zaslání dokumentů běžnou poštou nebo e-mailem.

„Svěření listiny do rukou pacienta je rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. I kdyby se pacient zavázal podpisem, že listinu převzal, podle mne to nedostačuje ke splnění zákonné povinnosti,“ upozornila advokátka Eva Radová z kanceláře Rada&Partner, jež se mimo jiné specializuje i na zdravotní právo. „Kvůli neověřitelnosti emailové adresy a vůbec skutečnosti, že elektronická pošta opravdu dorazila, nelze ani tento způsob odevzdávání zpráv doporučit,“ vysvětluje Radová.

Prokazatelné předání zdravotnických dokumentů zaručuje využití doporučené pošty nebo osobní kontakt mezi lékaři. Odborníci však upozorňují, že tyto formy komunikace jsou vysoce časově náročné a finančně nákladné. Řešením je podle nich zasílání lékařských zpráv elektronicky pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem.

 „Elektronická komunikace pomocí zdravotnického systému je pro přenos dat nejrychlejší a samotní lékaři ji vítají. Předávání dokumentů z ruky do ruky nebo doporučené zasílání je totiž pro ně v jejich pracovním vytížení nereálné. Aktuálně zprávy nejčastěji zasílají přes pacienty,“ sdělil Jan Hlaváček, ředitel divize ambulantní software společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem tuzemského trhu v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví. „Aby nedošlo k prozrazení citlivých lékařských údajů, však musí být komunikace zcela prokazatelná. Každá odchozí zpráva by měla být automaticky opatřena elektronickým podpisem, který zaručí plnohodnotnou kontrolu. Dojde tak k nezpochybnitelnému doručení zprávy a k citlivým údajům nemá nikdo nepovolaný přístup,“ dodává Hlaváček.

 

Advokátní kancelář RADA & Partner

Advokátní kancelář RADA & Partner nabízí svým klientům právní pomoc v širokém spektru oblastí práva, kam patří například právo obchodní, rodinné, pracovní nebo zdravotní. Na poli zdravotnictví se zaměřuje zejména na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotní péče. Tým založili Ivan a Eva Radovi, jež se v oblasti advokacie pohybují již od roku 2001.

 

Společnost CompuGroup Medical

CompuGroup Medical je mezinárodní softwarová společnost zaměřená na oblast zdravotnictví. Její softwarové produkty patří v oblasti zdravotnictví k celosvětově nejpoužívanějším. Mezi zákazníky společnosti CompuGroup Medical patří více než 380 tisíc lékařů, zubních lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Společnost působí ve 34 zemích po celém světě.

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 úspěšnou fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Díky propojení firem Medisoft International, DIALOG MIS, SMS a SAKURA Software se společnost stala lídrem tuzemského trhu nemocničních a ambulantních informačních systémů. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců.

 

Kontakty

 

Jana Skřivánková
PR & Marketing Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 774 053 757
e-mail: skrivankova@lesensky.cz
Navrátilova 224/1, 616 00 Brno
www.lesensky.cz