Lékárnici: Při výpadku léku může pacient dostat jiný se stejnou účinnou látkou

„Lékárník může zaměnit léčivý přípravek pouze s výslovným souhlasem pacienta a po pečlivé kontrole shody náhradního léčivého přípravku s předepsaným léčivým přípravkem,“ vysvětlil prezident komory Aleš Krebs. Lék podle něj musí mít stejnou lékovou formu a stejnou účinnou látku. „V praxi to znamená, že pokud lékař předepsal tablety, nesmíme pacientovi vydat například tobolky, roztok nebo čípky,“ doplnil.

 

Po dohodě s lékařem může lékárník nabídnout i jinou lékovou formu, například roztok místo tablet nebo přípravek s jinou účinnou látkou s podobným účinkem. Pokud s vydáním jiného léku pacientovi lékař nesouhlasí, může recept už předem označit slovem „nezaměňovat“.

 

Takzvaná generická substituce může být někdy pro pacienta i levnější, protože lék má nižší doplatek. „Někteří pacienti nemají ke generické substituci důvěru a domnívají se, že generické léčivé přípravky jsou zcela odlišné od originálních léčivých přípravků. Můžou být výdejem náhradního léčivého přípravku zmatení, a je tak na lékárnících, aby v takovém případě postupovali v zájmu pacienta a neohrozili jeho bezpečnou léčbu,“ doplnil viceprezident komory Martin Kopecký. Problematické to může být podle něj zejména v případě, kdy by pacient užíval oba léky se stejným účinkem, ale jiným názvem.

 

„Existují však i léčivé přípravky, které by se neměly zaměňovat. Mezi ně patří například imunosupresiva, antiepileptika, léky ovlivňující srdeční rytmus nebo třeba léky na štítnou žlázu, tedy léčivé přípravky, u kterých by substituce mohla znamenat kvantitativní změnu účinku nebo výskyt nežádoucích účinků,“ doplnil. Lékárníci je nedoporučují také u mastí nebo krémů.

 

„Kromě běžné komunikace s pacientem má i možnost nahlížet do jeho lékového záznamu,“ doplnil Krebs. V soupisu všech pacientovi předepsaných léků, který provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, může lékárník například zkontrolovat, zda nemocný neužívá léky, které spolu vzájemně působí nevhodně.

 

Nejčastějším důvodem, proč v lékárně není dostupný od lékaře předepsaný lék, jsou podle komory problémy ve výrobě či distribuci nebo významný nárůst poptávky. Kvůli globalizované výrobě léků se často účinná látka pro léky různých výrobců vyrábí v jediné továrně, v některých případech tak není dostupný ani původní lék, ani generikum.