Lékárníci pomáhají WHO v boji proti vzrůstající odolnosti bakterií vůči antibiotikům

Autor: redakce | Zpravodaj | 15. 11. 2011

16.11.2011

Ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 se v lékárnách uskuteční pod záštitou WHO a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a ministerstvem zdravotnictví akce Antibiotický týden v prostředí lékáren.

Antibiotika jsou léky, které působí specificky proti bakteriím a jsou lékařem předepisovány pouze na léčbu bakteriální infekce. V důsledku jejich nesprávného užívání se významně zvyšuje odolnost bakterií. Proto vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. K této aktivitě se připojila i Česká lékárnická komora (ČLnK) a po úspěchu v loňském roce uspořádala letos druhý ročník osvětové akce Antibiotický týden v prostředí lékáren.

Ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 se v lékárnách uskuteční pod záštitou WHO a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a ministerstvem zdravotnictví akce Antibiotický týden v prostředí lékáren. Cílem této osvětové kampaně je zvýšení povědomí pacientů o správném užívání antibiotik, které brání rozvoji odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Informační kampaň je zaměřena nejen na dospělé pacienty, ale i na rodiče dětských pacientů. Rodičům vysvětlíme nejen to, kdy jsou pro jejich dítě antibiotika vhodná, a kdy by naopak mohla uškodit, ale také to, jaká opatření a úpravy jídelníčku jsou při užívání antibiotik potřeba.

Součástí kampaně je i průzkum mezi dospělými pacienty a rodiči dětí, kterým byla antibiotika předepsána. Dotazníkové šetření pomůže ke srovnání názorů českých pacientů s výsledky obdobného průzkumu v ostatních zemích Evropské Unie a tím k lepšímu a bezpečnějšímu užívání antibiotik. Rozvoj rezistence totiž nerespektuje hranice států.

Z loňského průzkumu v lékárnách vyplývá, že se 51 % dotázaných domnívá, že antibiotika účinkují proti virům. Téměř třetina si myslí, že antibiotika jsou léky na chřipku a nachlazení. V letošním roce se proto zaměříme na osvětu právě v této oblasti.

Seznam lékáren zapojených do Antibiotického týdne, stejně jako dotazníky a další materiály najdete na webu ČLnK www.lekarnici.cz.

Zapojte se i Vy, správné užívání antibiotik není otázkou jednotlivce, ale celé společnosti. Odolné mikroorganismy si totiž vzájemně předáváme.