Lékaři varují: jen včasná léčba cukrovky v prvních stádiích zabrání neuropatii s hrozbou amputace nohou i srdečních problémů

Praha, 12. dubna 2018 (DAKR) – S některou z forem cukrovky (diabetes mellitus) se potýká na osm procent obyvatel České republiky. Počet nemocných stále stoupá, bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o 3 000 pacientů. Nemoc má řadu chronických komplikací. Nejčastější je diabetická neuropatie, nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. Pacientovi s neléčenou diabetickou neuropatií hrozí amputace nohy či problémy se srdcem. Hlavní příčinou diabetické neuropatie je zvýšený krevní cukr.

Dalšími rizikovými faktory diabetické neuropatie jsou vysoký krevní tlak, dyslipidemie neboli zvýšený cholesterol v krvi, kouření a obezita, délka trvání diabetu, věk nemocného a jeho výška. „Diabetická neuropatie je jednou z nejzáludnějších komplikací diabetu. Její příznaky jsou většinou nenápadné, důsledky hrozivé. Zkracuje život, je příčinou amputací a také řady dalších komplikací,“ vysvětluje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA, prezident Diabetické asociace České republiky a přednosta Interní kliniky 2. LF UK a Fakultní Nemocnice Motol. Pomoci může dobře zvolená léčba. Až polovina pacientů s neuropatií zůstává bez symptomů. Ti jsou paradoxně nejvíce ohroženi syndromem diabetické nohy, která vede k amputacím a zvyšuje riziko smrti, protože postihuje i nervový systém, řídící funkci srdce. Proto je nutné jim věnovat zvláštní péči.

Léčba neuropatie má jen omezené možnosti, proto je velmi důležitá prevence – včasné odhalení prvních stádií diabetu a jeho důsledná léčba. „Aktivní vyšetřování na přítomnost diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává alespoň nějakou možnost zpomalení, nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stádiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ říká prof. Kvapil. Vyšetření senzorickomotorické neuropatie v ambulanci diabetologa (internisty, praktického lékaře) přitom zabere jen 15 až 20 minut. Zahrnuje aktivní dotazy, měření speciálními přístroji i odpovědi na cílený dotazník.

Pro informovanost a vzdělání pacientů s diabetem i jejich blízkých slouží webový portál www.cukrovka.cz. Komplexní a odborně garantované informace pacientům přehledně vysvětlí podstatu onemocnění, jeho rozdělení na I. a II. typ a těhotenskou cukrovku i možné vlivy dědičnosti. Velmi podrobně se web věnuje prevenci, diagnostice a léčbě cukrovky. Kromě diety doporučuje pohyb, léky i přípravky z léčivých rostlin, minerálů a stopových prvků. Představuje vhodnou životosprávu i ukázky vhodného jídelníčku.

Nově vznikla i dvě videa demonstrující průběh vyšetření diabetické neuropatie – liší se cílovou skupinou. Jedno je určeno pro laiky, aby se vyšetření nebáli, druhé pro odborníky s cílem prakticky zobrazit správný postup. Ukazují například, jak správně vyšetřovat přítomnost diabetické senzitivní neuropatie na dolních končetinách pomoci takzvané ladičky, která vydává vibrace a je mapováno, zda je pacient cítí. K zjištění povrchové jemné senzitivity slouží tzv. monofilament – tuhé silonové vlákno, kterým se lékař dotýká plosek nohou pacienta a hodnotí, zda cítí dotek. Vlákno je kalibrované, takže působí vždy stejným tlakem. Citlivost na teplotu zjišťuje přikládání chladných a teplých předmětů – například zkumavky s teplou a ledovou vodou. Videa představují i ukázky obuvi pro pacienty s potřebnými vlastnostmi, aby se minimalizovalo riziko zranění či rozvoj syndromu diabetické nohy.

 


Příběh pacienta – Pavel Balaš, věk 68, úředník, tlumočník, realitní makléř

S diabetem 2. typu se začal pan Pavel léčit v roce 1997. V roce 2000 se jeho stav zhoršil, trpěl bolestmi na hrudi a bylo rozhodnuto o katetrizaci věnčitých cév na srdci a aplikaci 2 stentů. V té době si začal aplikovat 3x denně inzulín a později i v noci. V letech 2001 – 2004 byl pacient několikrát hospitalizován s cévní mozkovou příhodou v Ústřední vojenské nemocnici.

„Při jedné z hospitalizací ve Fakultní nemocnici v Motole mi byl při vyšetření objeven jeden defekt na chodidle levé dolní končetiny, takže jsem byl zařazen do péče Podiatrického oddělení v Motole, které převzalo i péči diabetickou,“ vzpomíná pan Pavel. Poté mu byla diagnostikována diabetická neuropatie, která se projevovala necitlivostí dolních končetin zhruba od kolen dolů, nejsilněji od kotníků dolů. Pomalu došlo k propadnutí klenby nejdříve jedné, následně i druhé. Problém byl kompenzován vložkami do bot.

„V roce 2009 jsem upadl do kómatu, jak se zjistilo na koronární jednotce Motol, došlo k uvolnění jednoho ze stentů a následnému ucpáním srdce, což se projevilo, jak mi později vysvětlili lékaři, naplněním plic vodou, kterou nefunkční srdce neodvádělo, a následným dušením. V roce 2013 se začala neuropatie projevovat i v oblasti žaludku a střev, toto bylo doprovázeno silnými střevními a následně i vylučovacími problémy. A to v takové míře, že jsem byl nucen se pohybovat jen v blízkosti toalet. Situace se pro mě stávala společensky neúnosnou a po poradě na Diabetologickém oddělení Fakultní nemocnice Motol mi byla nasazena léčba koncentrovaným vitamínem (kyselina thioktová),“ říká.

V roce 2014 došlo u pana Pavla k druhému kómatu, jak se později vysvětlilo, do defektu na pravé dolní končetině se dostala nečistota a způsobila sepsi, doprovázenou plicním edémem. „Opět se lékařům z Motola podařilo zachránit mi život,“ vzpomíná pacient. Od té doby je pan Pavel pravidelně každého půl roku zařazován na léčbu kyselinou thioktovou. Po aplikaci tohoto léku se výrazně zlepšil komfort jeho života, který je sice limitován nedoporučením chůze, ale tu omezuje na minimum. Defekty na nohách se při pravidelných kontrolách na podiatrii měří jen v milimetrech. Poslední hospitalizace ve Fakultní nemocnici Motol na neurologickém oddělení proběhla na konci roku 2016. Pacient prodělal cévní mozkovou příhodou, tentokrát vertigo (ztráta rovnováhy – závrať).

 


DAČR

Diabetická asociace České republiky (DAČR) vznikla v roce 2006 jako společná platforma pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR. Sdružuje tyto subjekty: Česká diabetologická společnost, Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, Společnost všeobecného lékařství a Svaz diabetiků. Cílem organizace je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní rámec pro opatření v jejich prospěch a klást důraz na dodržování pravidel léčby, a to směrem k odborné veřejnosti i k pacientům.