Lékaři FN Olomouc endoskopicky vyšetřují plíce pomocí jejich 3D mapy

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 8. 3. 2023

„Při bronchoskopických výkonech u těchto periferních plicních ložisek jsme dosud nejčastěji používali radiální ultrazvuk nebo skiaskopii. Jejich nevýhodou je, že u nich nejsou k dispozici řiditelné sondy a instrumentária a kvůli tomu se v řadě případů nedaří proniknout dýchacími cestami přímo k ložisku a provést cílený odběr z této léze,“ uvedl Jakubec. Nový navigační systém, který nyní začala klinika využívat jako první pracoviště v Česku, má na rozdíl od tradičních metod hned několik výhod. „Systém je přesnější, řiditelný, jednoduchý, intuitivní. V minulosti jsme měli k dispozici i původní generaci přístroje, ale ten současný je mnohem pokročilejší, důmyslnější a efektivnější,“ podotkl Jakubec.

Na CT snímku plic pacienta si lékař označí vyšetřované ložisko. Speciální program poté vytvoří z CT vyšetření plic 3D mapu a virtuální obraz průduškového stromu plic a lékař si v této mapě vyznačí cestu až k ložisku. „Pacienta uložíme na speciální elektromagnetickou desku, na jeho tělo pak umístíme elektrody, které sladí polohu plic s elektromagnetickou deskou. Tímto se synchronizují anatomické struktury plic pacienta s virtuálním obrazem plic vytvořeným softwarem a lékař se na monitoru řídí navrženou cestou průduškami až k ložisku, z nějž chce uskutečnit odběr patologického materiálu,“ uvedl Jakubec.

Nový přístroj je ideální v případech periferních plicních ložisek, u kterých je jasné, že naděje na úspěšnost jiné bronchoskopické metody není vysoká. „Můžeme tak vyšetřovat i malá ložiska, která jsou zjištěna v rámci programu časného záchytu bronchogenního karcinomu probíhajícího pod záštitou ministerstva zdravotnictví,“ dodal Jakubec.