Křeček chce, aby odměny pro zdravotníky byly vyňaty z exekuce

Zpravodaj | 22. 3. 2021

Brno 22. března (ČTK) – Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček apeluje na vládu i poslance, aby mimořádné odměny pro zdravotníky v souvislosti s pandemií covidu-19 byly legislativně vyňaty z exekuce i oddlužení. Na podzim se zabýval podněty těch, kterým kvůli oddlužení nebyla odměna vyplacena v plné výši. Ombudsman to dnes uvedl na svém webu.

„Mám za to, že je v rozporu s dobrými mravy a principem spravedlnosti tyto mimořádné odměny postihnout (v exekuci/oddlužení) jen proto, že na ně současná právní úprava (ať insolvenční zákon či občanský soudní řád) nepamatuje,“ uvedl Křeček.

Mimořádné odměny jsou součástí mzdy či platu a v případech, kdy má zdravotník na mzdu nařízenou exekuci, je mu z větší části zabavena, protože jde o příjem, který také podléhá exekuci. Je-li zdravotníkovi povoleno oddlužení, mohla by tato mimořádná odměna být posuzována jako takzvaný mimořádný příjem, který by měl být také použit pro uspokojení věřitelů. Pokud jde o oddlužení, tuto situaci podle ombudsmana napravil Vrchní soud v Praze, který rozhodl, že mimořádné odměny zdravotníků nemají být podle insolvenčního zákona posuzovány jako mimořádný příjem a nemají být zahrnuty do oddlužení.

Mimořádné odměny mají přijít zdravotníkům znovu letos na jaře, podle ombudsmana tak má zákonodárce dost času na to, aby tuto problematickou záležitosti legislativně upravil. Stejně tak by podle něj mělo být přihlédnuto i k roli pracovníků v sociálních službách či dalších profesí, kterým budou tyto mimořádné odměny také vyplaceny.

„Apeluji proto na vládu ČR a také na Poslaneckou sněmovnu ČR, aby co nejdříve legislativně tuto nespravedlnost napravila a přijala pravidla, aby mimořádné odměny zdravotníkům, eventuálně dalším osobám, jež budou poskytnuty, nepodléhaly exekuci ani oddlužení,“ uvedl ombudsman.

Odměny pro zdravotníky v nemocnicích od 1. října do 28. února vláda schválila v první polovině března. Zdravotníci v lůžkových zařízeních by měli dostat 75.000 korun hrubého, nezdravotničtí pracovníci pak 30.000 korun. Odměny zdravotníci neobdrží podle výše úvazku, částka se bude odvíjet podle skutečně odpracovaných hodin. V rozpočtu je na odměny vyčleněno víc než 12 miliard korun.