Královéhradecký kraj poskytne medikům „stipendia“. Chce získat mladé lékaře pro nejpotřebnější specializace

Autor: redakce | Zpravodaj | 20. 3. 2016

S nedostatkem lékařů, který se v případě nečinnosti bude dále prohlubovat, se v současné době potýkají nejen zdravotnická zařízení v kraji, ale poskytovatelé zdravotní péče v celé České republice. Královéhradecký kraj přichází s novinkou, která by mohla pomoci získat mladé lékaře pro ty lékařské specializace, které jsou z personálního hlediska v největších problémech.

Chceme se pokusit zachránit ty nejpotřebnější lékařské obory, které jsou na tom po personální stránce nejhůře. Zavádíme proto ve spolupráci se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje systém stipendií, která budou nyní v první fázi nabídnuta studentům 6. ročníků lékařských fakult formou jednorázové finanční pobídky,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Stipendia budou medikům poskytována ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, do kterého vložil kraj ze svého rozpočtu kraje 2,7 milionu korun. Tento krok schválilo dnes i krajské zastupitelstvo. „Maximální výše jednorázové pobídky bude přesahovat hranici 100 tisíc korun. Výhledově může toto opatření zajistit kraji více než 20 mladých lékařů v nejvíce nedostatkových specializacích,“ upřesňuje radní Třešňáková. Za tuto finanční pobídku by se měl student zavázat, že si zvolí nabízený specializační obor z vytipovaných nejohroženějších, a že bude po stanovenou dobu pracovat u poskytovatele zdravotnických služeb na území Královéhradeckého kraje.

Šanci získat „stipendium“ tak budou mít medici, kteří se zaváží absolvovat specializační (předatestační) přípravu v některém z těchto oborů:

  1. Anesteziologie a intenzivní medicína

6. Radiační onkologie

  1. Dětské lékařství

7. Radiologie a zobrazovací metody

  1. Neurologie

8. Vnitřní lékařství

  1. Praktické lékařství pro děti a dorost

9. Všeobecné praktické lékařství

  1. Psychiatrie

 

 

Do budoucna hrozící problém personální nedostatečnosti ve zdravotnictví je velmi naléhavý a nejnovějším opatřením se kraj rozhodl pomoci nejenom svým nemocnicím. Stipendia mohou získat i ti medici, kteří si pro své profesní uplatnění vyberou i jakékoliv jiné zdravotnické pracoviště v kraji. „Jde nám o to, aby se postupně personálně doplnila všechna zdravotnická zařízení v kraji. Předpokládáme, že poskytnutí jednorázových pobídek je jakousi první konkrétní aktivitou v této oblasti, a už nyní se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnicí Hradec Králové pracujeme na přípravě návrhu komplexního stipendijního programu,“ vysvětluje radní Třešňáková. Do tohoto motivačního systému by tak mohli být do budoucna zahrnuti i studenti ošetřovatelských oborů – sestry a zdravotničtí asistenti, kterých je také nedostatek. Diskutuje se i o možném zahrnutí mediků už v pátých ročnících fakult či o zavedení měsíčních stipendií.

Po zrušení poplatků za stáže budoucích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v krajských nemocnicích se tak jedná už o druhé zcela konkrétní opatření, které má napomoci zajištění dostatečného počtu mladých lékařů v kraji tak, aby bylo možné udržet stabilně kvalitní úroveň zdravotní péče poskytované občanům Královéhradeckého kraje. 

 

Martina Götzová

odbor kanceláře hejtmana │tiskové oddělení

tel.: 495 817 203 │702 210 839

Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové

e-mail: mgotzova@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.euwww.kr-kralovehradecky.cz