Královéhradecký kraj chce přilákat nové lékaře. Medikům nabídne stipendium ve výši 120 tisíc korun

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 4. 2016

Hradec Králové, 19.4.2016 

 

S nedostatkem lékařů, který se v případě nečinnosti bude dále prohlubovat, se v současné době potýkají nejen zdravotnická zařízení v kraji, ale poskytovatelé zdravotní péče v celé České republice. Královéhradecký kraj přišel s novinkou, která by mohla pomoci získat mladé lékaře pro ty lékařské specializace, které jsou z personálního hlediska v největších problémech, a sice podpora formou stipendia. Nyní jsou stanoveny konkrétní podmínky, které musí uchazeč o stipendium splnit. Zájemci se budou moci hlásit už od začátku příštího týdne až do 23. května 2016.

Chceme se pokusit zachránit ty nejpotřebnější lékařské obory, které jsou na tom po personální stránce nejhůře. Stipendia jsou nyní určena studentům šestých ročníků prezenčního studia na lékařských fakultách v České republice, kteří ukončí studium v letošním roce. Výše jednorázového stipendia je 120 tisíc korun. Na druhé straně se očekává, že příjemce bude pracovat minimálně 48 měsíců pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje v jednom z devíti určených oborů,“ vysvětlil podstatu stipendií hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Stipendia budou medikům poskytována ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, do kterého vložil kraj ze svého rozpočtu 2,7 milionu korun. „Výhledově může toto opatření zajistit kraji více než 20 mladých lékařů v nejvíce nedostatkových specializacích,“ upřesňuje krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Šanci získat stipendium budou mít medici, kteří se zaváží absolvovat specializační (předatestační) přípravu v některém z těchto oborů. Obory jsou seřazeny podle naléhavosti a největšího nedostatku lékařů:

  1. Vnitřní lékařství

6. Radiační onkologie

  1. Radiologie a zobrazovací metody

7. Neurologie

  1. Psychiatrie

8. Praktické lékařství pro děti a dorost

  1. Dětské lékařství

9. Všeobecné praktické lékařství

  1. Anesteziologie a intenzivní medicína    

 

Při rozhodování o přidělení dotace pak budou hrát roli 3 hlavní kritéria. „Nejdůležitějším ukazatelem pro nás bude výběr oboru. Přednost nyní dostanou především zájemci o vnitřní lékařství a dále pak podle oborů uvedených v pořadí v tabulce. Je to hlavně interna, kde nyní pociťujeme největší riziko úbytku lékařů,“ doplňuje radní Třešňáková. Dalšími kritérii, ke kterým se bude přihlížet, je pak studijní průměr a pořadí doručení žádosti. Kompletní podmínky budou uveřejněny na stránkách Královéhradeckého kraje a Zdravotnického holdingu KHK koncem týdne. Zároveň budou také zaslány na všechny tuzemské lékařské fakulty.

Sběr žádostí o poskytnutí stipendia bude odstartován začátkem příštího týdne. Zájemci budou moci podávat žádosti až do 23. května 2016.

Do budoucna hrozící problém personální nedostatečnosti ve zdravotnictví je velmi naléhavý a tímto opatřením se kraj rozhodl pomoci nejenom svým nemocnicím. Stipendia mohou získat i ti medici, kteří si pro své profesní uplatnění vyberou i jakékoliv jiné zdravotnické pracoviště v kraji. „Jde nám o to, aby se postupně personálně doplnila všechna zdravotnická zařízení v kraji. Předpokládáme, že poskytnutí jednorázových pobídek je velmi motivační aktivitou v této oblasti, a už nyní se Zdravotnickým holdingem a fakultní nemocnicí pracujeme na přípravě návrhu komplexního stipendijního programu,“ uzavírá radní Třešňáková. Do tohoto motivačního systému by tak mohli být do budoucna zahrnuti i studenti ošetřovatelských oborů – sestry a zdravotničtí asistenti, kterých je také nedostatek. 

 

Martina Götzová

odbor kanceláře hejtmana │tiskové oddělení

tel.: 495 817 203 │702 210 839

Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové

e-mail:  mgotzova@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.euwww.kr-kralovehradecky.cz