Kraj chce poslat 30 milionů korun na zabezpečení mezd v krajských nemocnicích

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 4. 2016

Uvolnění 30 milionů korun formou navýšení vyrovnávací platby z rezervy na mzdy zdravotnického personálu v nemocnicích krajského holdingu doporučila Rada kraje ke schválení krajskému zastupitelstvu. Už v lednu byla přitom schválena výše vyrovnávací platby v hodnotě 100 milionů korun. Na zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče by měl tedy kraj doplácet letos celkem 130 milionů korun.

Třicetimilionová rezerva na případné dofinancování navýšení mezd byla připravena již od počátku. O jejím použití se mělo ovšem rozhodnout až na základě hospodářských výsledků nemocnic a po určení výše úhradové vyhlášky. „Naše nemocnice patřily mezi první, které plošně navýšily platy zdravotnického personálu o 5 % už od 1. ledna 2016. Celkové navýšení platů znamenalo navíc 83 milionů korun, úhradová vyhláška z toho pokryje asi 54 milionů korun. Abychom stabilizovali zdravotnický personál, chceme uvolnit rezervních 30 milionů korun, aby byly mzdy zabezpečeny,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.

Z rezervy 30 milionů korun by tak mělo jít 13,3 mil. Kč na mzdy do Oblastní nemocnice Náchod, 8,1 mil. Kč do Oblastní nemocnice Jičín, 6,8 mil. Kč do Oblastní nemocnice Trutnov a 1,8 mil. Kč do Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.

Nemocnice se na základě smluv o poskytování veřejné služby a zavazují k provozování těch oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové. Kraj má pak povinnost tyto ztrátové činnosti, jako je zajištění urgentní akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zdravotnickým zařízením vyplácet právě formou vyrovnávací platby. Návrh schválila Rada Královéhradeckého kraje a bude ho schvalovat i krajské zastupitelstvo. 

Výše vyrovnávací platby nemocnicím Královéhradeckého kraje (v mil. Kč)

 

2014

2015

2016

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

85,1

57,7

59

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

32,9

25

27,2

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

43,1

32,8

34,3

Městská nemocnice a.s.

14,9

10,3

9,4

Celkem

176

125,8

129,9

Hospodářské výsledky nemocnic za rok 2015 jsou v kladných číslech

„Hospodářské výsledky ukazují, že všechny krajské nemocnice vytvořily za rok 2015 zisk dohromady 26,1 milionu korun,“ komentoval uplynulý rok předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Miroslav Procházka. Co se podle něj podařilo, je fakt, že se z krajských nemocnic staly standardní organizace, které platí své krátkodobé závazky včas. 

Hospodářské výsledky jednotlivých nemocnic za rok 2015:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.: 3,2 milionu korun

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.: 4 miliony korun

Oblastní nemocnice Jičín a.s.: 18,4 milionu korun

Městská nemocnice a.s.: 0,5 milionu korun

 

Martina Götzová

odbor kanceláře hejtmana │tiskové oddělení

tel.: 495 817 203 │702 210 839

Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové

e-mail:  mgotzova@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.euwww.kr-kralovehradecky.cz