Koronavirus zvýšil zájem o zdravotnické obory Technické univerzity v Liberci

„Jednoznačně sledujeme, že koronavirová pandemie výrazným způsobem přispěla ke zvýšení prestiže nelékařských profesí. Veřejnost si konečně měla šanci uvědomit, že jsou to povolání nepostradatelná, a že absolventi těchto oborů najdou své uplatnění v jakékoli době,“ doplnila proděkanka Fakulty zdravotnických studií Zuzana Paukertová. Výrazně vzrostl zájem zejména o studium záchranářství, což podle ní souvisí pravděpodobně také se zrušením tohoto oboru na vyšších odborných školách.

Zdravotnické obory nabízí liberecká univerzita od roku 2006, původní Ústav zdravotnických studií se v roce 2016 transformoval na sedmou fakultu. Dnes nabízí studium v pěti oborech – všeobecné ošetřovatelství, zdravotnické záchranářství, biomedicínská technika, radiologická asistence a ošetřovatelství, pokračovat je možné i na magisterském programu zaměřeném na biomedicínské inženýrství. Aktuálně tu studuje kolem 520 mladých lidí. Fakulta nabízí atraktivní nelékařské studijní programy, po kterých je poptávka i proto, že jejich absolventi jsou ve zdravotnictví velice žádaní.

Liberecká fakulta reaguje na poptávku praxe, a proto otvírá nové studijní programy, zájem o ně s každým rokem roste. „To je příklad zatím poslední novinky v programové nabídce – radiologické asistence. Loni na jaře jsme měli 36 uchazečů, letos se sešlo 59 přihlášek do tohoto studijního programu,“ řekl Pirkl. Je podle něj možné, že uchazeče inspirovali sami studenti. „Protože v čase pandemie o nich a jejich příbězích bylo hodně slyšet. Pomáhali jako dobrovolníci nebo v rámci svých praxí, kde se dalo, a nečekali na povolání do služby státem,“ dodal mluvčí univerzity.

Fakulta navíc spolupracuje také s Českým červeným kříže na kurzech pro dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat jako pečovatelé.